Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thông điệp chia buồn của Đại sứ EU tại Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

21/09/2018 - 14:33
News stories

Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần.

Flag of the European Union

Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần. 

Trong thời điểm đau buồn này, chúng tôi nhớ lại những đóng ghóp xuất sắc và lâu dài của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong sự nghiệp của mình, Chủ tịch nước Quang đã đảm nhận những trách nhiệm cao nhất trong Nhà nước Việt Nam với cam kết và quyết tâm nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới cũng như củng cố quan hệ với châu Âu.

Cho phép chúng tôi gửi lời chia buồn và lòng cảm thông chân thành tới gia đình Ngài, Nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Languages:
Bộ phận Biên tập: