Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Nhân quyền và dân chủ trên thế giới là trung tâm của hoạt động đối ngoại của EU

28/05/2018 - 15:18
News stories

Human rights are at the heart of the European Union's external action and the EU reaffirms its role as a leading global proponent of the promotion and protection of human rights. On 28 May 2018, the Council adopted the EU's annual report on human rights and democracy in the world in 2017.

Nhân quyền là trung tâm của hoạt động đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) và EU tái khẳng định vai trò là một nhân tố toàn cầu hàng đầu trong thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2018, Ủy ban châu Âu phê chuẩn báo cáo thường niên của EU về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2017.

EU tiếp tục kiên quyết phản đối bất cứ sự hạn chế phi lý nào đối với quyền tự do lập hội và hội họp ôn hòa, khi năm 2017 tiếp tục chứng kiến sự tụt lùi trong xã hội dân sự. EU ủng hộ mạnh mẽ một môi trường thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ và các nhà  bảo vệ nhân quyền thông qua đối thoại song phương bao gồm đối thoại nhân quyền, hỗ trợ tài chính và trong các diễn đàn đa phương.

2017 đánh dấu một mốc quan trọng trong việc làm toàn cầu của EU đối với quyền trẻ em với việc cập nhật cuốn hướng dẫn thúc đẩy và bảo vệc quyền trẻ em năm 2017.

Báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2017 thể hiện những nỗ lực của EU bao gồm cả những nỗ lực thông qua mạng lưới các phái đoàn trên toàn cầu để thúc đẩy và bảo vệ tính phổ quát của nhân quyền trên toàn thế giới.

Đặc biệt, năm 2018 là 1 năm quan trọng đối với nhân quyền, kỉ niệm 70 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và EU tái khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ với công việc của hệ thống nhân quyền Liên hợp quốc.

Languages: