Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Remarks by Federica Mogherini upon arrival at the Foreign Affairs Council

17/07/2017 - 12:10
Băng video