Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Seminar "WHAT IS EUROPE? The significance of the European Union and its development through history"

13/06/2017 - 11:15
News stories

SEMINAR

WHAT IS EUROPE? The significance of the European Union and its development through history

 

A discussion, entitled "What is Europe? The European Idea through history", on the significance of the European Union and its development through history will be hosted Ambassador Bruno Angelet – Head of the Delegation of the European Union to Vietnam as the keynote speaker and Ms. Carlotta Colli, Consul General of Italy and Mr Andreas Siegel, Consul General of Germany, as guest speakers. At the discussion, participants will hear Ambassador Bruno Angelet presenting a lively and interactive introduction to the history of Europe. The European Union was not built by a single decision, but step by step by pooling sovereignty and creating solidarity through concrete common projects.

The discussion will take place at:

Time: Wednesday, 14 June 2017, at 18h

Venue: General Sciences Library, 69 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh City

 

Admission is free

 

HỘI THẢO

CHÂU ÂU LÀ GÌ? Ý nghĩa của Liên minh châu Âu và quá trình phát triển trong lịch sử

 

 

Buổi thảo luận, với tiêu đề “Châu Âu là gì? Ý tưởng Châu Âu qua lịch sử”, về ý nghĩa của Liên minh châu Âu và quá trình phát triển của Liên minh trong lịch sử sẽ được chủ trì bởi Đại sứ Bruno Angelet – Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam với vai trò diễn giả chính và Bà Carlotta Colli, Tổng Lãnh sự Ý, cùng Ông Andreas Siegel, Tổng Lãnh sự Đức là những diễn giả khách mời. Tại buổi thảo luận, những người tham dự sẽ nghe Đại sứ Bruno Angelet trình bày phần giới thiệu sinh động về lịch sử châu Âu. Liên minh châu Âu không được xây dựng bởi một quyết định đơn lẻ, mà dần dần từng bước bằng cách tập hợp chủ quyền và tạo lập sự đoàn kết thông qua những dự án chung cụ thể.

Buổi thảo luận sẽ diễn ra:

Thời gian: thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2017, vào lúc 18 giờ

Địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp, 69 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Vào cửa tự do

Bộ phận Biên tập: