Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Một châu Âu phòng vệ: Ủy ban châu Âu mở ra cuộc thảo luận về việc hướng tới một liên minh quốc phòng và anh ninh

Bruxelles, 08/06/2017 - 11:28, UNIQUE ID: 170608_8
Press releases

Security and Defence

Ủy ban châu Âu ngày hôm qua đã thảo luận công khai về đường hướng tương lai của quốc phòng châu Âu khi gồm 27 quốc gia thành viên.

Sau khi Ủy ban châu Âu công bố Sách Trắng về Tương lai của châu Âu, văn bản thảo luận đóng góp ý kiến này sẽ đưa ra các kịch bản khác nhau về việc làm thế nào để giải quyết các đe dọa an ninh và quốc phòng ngày càng gia tăng đối với châu Âu và củng cố năng lực quốc phòng của châu Âu vào năm 2025. Cuộc thảo luận sẽ đóng góp quan trọng tới việc quyết định Liên minh châu Âu sẽ tăng cường bảo vệ và an ninh cho các công dân châu Âu như thế nào, đây cũng là tâm điểm trong các ưu tiên của Ủy ban châu Âu do ông Juncker lãnh đạo. Văn bản thảo luận đóng góp ý kiến sẽ được bổ sung bằng các kiến nghị cụ thể trong ngày hôm nay để lập ra một Quỹ Quốc phòng châu Âu nhằm hỗ trợ việc chi tiêu hiệu quả hơn của các Quốc gia thành viên trong việc cùng chia sẻ năng lực quốc phòng.

Đại diện Ngoại giao cấp cao EU/Phó Chủ tịch Federica Mogherini nói "Chúng ta đang tiến nhanh trong vấn đề an ninh của Liên minh châu Âu với việc Ủy ban đang sát cánh và hỗ trợ cho quyết tâm của các nước thành viên. Tài liệu thảo luận lấy ý kiến hôm nay là sự đóng góp của Ủy ban đối với những cân nhắc về tương lai Liên minh của chúng ta trong lĩnh vực này, bắt đầu từ nhu cầu của các công dân chúng ta về một nền quốc phòng hiệu quả và gắn kết hơn. Thông qua Liên minh châu Âu, chúng ta có thể hỗ trợ cho các quốc gia thành viên trong việc phát triển năng lực quân sự và đầu tư hiệu quả hơn cho quốc phòng. Chúng ta đã tiến được một bước dài trong chưa đầy một năm và chúng ta quyết tâm duy trì tốc độ này."

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Việc làm, Tăng trưởng, Đầu tư và Năng lực cạnh tranh Jyrki Katainen nói thêm: "Trong thế giới ngày nay, một NATO và một EU mạnh mẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để không phải nhân đôi năng lực sẵn có, EU cần phải tự mình kiểm soát an ninh và quốc phòng của khối để có thể trở thành một đối tác mạnh mẽ hơn của các đồng mình của mình. Chúng ta biết mình đang đi đâu và các quốc gia thành viên đang ở vị trí của người cầm lái, vấn đề là đã tới lúc chúng ta xác định được cần tới đích nhanh đến mức nào."

Các nhà lãnh đạo EU sẽ họp tại Pra-ha ngày 9 tháng 6 để bàn cách làm thế nào sử dụng hết tiềm năng của các Hiệp ước để tăng cường hợp tác trong quốc phòng. Ủy ban châu Âu đang đóng góp vào cuộc bàn luận đó và vào thảo luận rộng hơn trên khắp châu Âu về quốc phòng bằng cách đưa ra những kịch bản có thể xảy ra cho tương lai quốc phòng châu Âu.

  • Trong kịch bản "Hợp tác An ninh và Quốc phòng", các Quốc gia Thành viên vẫn sẽ quyết định nhu cầu hợp tác về an ninh và quốc phòng trên cơ sở tự nguyện trong từng trường hợp trong khi EU sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của các quốc gia. Hợp tác quốc phòng sẽ được tăng cường, tuy nhiên sự tham gia của EU trong những hành động đòi hỏi nhiều nhất vẫn còn hạn chế. Quỹ Quốc phòng châu Âu mới sẽ giúp phát triển một số năng lực chung mới nhưng các Quốc gia Thành viên vẫn sẽ giám sát công việc mua và phát triển của các năng lực quốc phòng một cách riêng rẽ. Hợp tác EU-NATO sẽ vẫn giữ nguyên cấu trúc và hình thức hiện tại.
  • Trong kịch bản tham vọng hơn "Chia sẻ An ninh và Quốc phòng", các Quốc gia Thành viên sẽ cùng huy động nguồn tài chính và phương tiện quốc phòng nhất định để tăng tính đoàn kết trong quốc phòng. EU cũng sẽ tham gia tích cực hơn trong việc bảo vệ châu Âu bên trong và ngoài biên giới của khu vực. EU sẽ đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong các lĩnh vực như: bảo vệ biên giới, an ninh mạng hay chống khủng bố và đẩy mạnh phương diện quốc phòng và an ninh trong các chính sách nội khối EU như năng lượng, y tế, hải quan hay không gian vũ trụ. Điều này sẽ phù hợp với ý chí chính trị là hành động cũng như việc ra quyết định phù hợp với bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng. EU và NATO cũng sẽ tăng cường hợp tác chung và phối hợp trên toàn bộ các lĩnh vực.
  • Kịch bản tham vọng nhất "An ninh Quốc phòng Chung" dự tính hình thành một chính sách quốc phòng chung của Liên minh, mang đến nền quốc phòng chung dựa trên Điều 52 của Hiệp ước EU. Điều khoản này sẽ cho phép một nhóm các Quốc gia Thành viên đưa nền quốc phòng châu Âu nên một tầm mới. Trong kịch bản này, bảo vệ châu Âu sẽ trở thành trách nhiệm chung được tăng cường của EU và NATO. EU sẽ có thể tiến hành những hành động an ninh và quốc phòng cao cấp, được củng cố bởi mức độ hội nhập lớn hơn của các lực lượng quốc phòng của các Quốc gia Thành viên. EU sẽ hỗ trợ các chương trình quốc phòng chung với Quỹ Quốc phòng châu Âu, cũng như thành lập Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng châu Âu chuyên biệt. Điều này cũng sẽ thúc đẩy việc tạo ra một thị trường quốc phòng châu Âu đích thực, có khả năng bảo vệ các hoạt động chiến lược trọng yếu từ những đơn vị tiếp quản từ bên ngoài.   

Các kịch bản trên không loại trừ nhau nhưng thể hiện ba mức độ tham vọng khác nhau về sự đoàn kết. Nâng cao an ninh châu Âu là điều phải làm. Các Quốc gia Thành viên sẽ ở vị trí của người cầm lái để xác định mức độ tham vọng với sự hỗ trợ của các thể chế EU. Nhìn về tương lai, họ phải quyết định ngay bây giờ con đường họ sẽ đi và tốc độ họ muốn đi để bảo vệ các công dân châu Âu.

Thông tin nền

Một châu Âu mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh là ưu tiên hàng đầu của Ủy ban châu Âu dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Juncker kể từ khi ông nhậm chức. Đã có nhiều thành tựu đạt được trong lĩnh vực quốc phòng trong hai năm vừa rồi hơn là trong sáu mươi năm qua. Trong đường lối chỉ đạo chính trị của mình vào tháng 6 năm 2014, Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố: "Tôi tin rằng chúng ta cần phải làm cho một châu Âu mạnh mẽ hơn trong vấn đề an ninh và quốc phòng. Đúng vậy, khi nói đến châu Âu, ta chủ yếu liên hệ đến "quyền lực mềm". Tuy nhiên, kể cả "quyền lực mềm" mạnh nhất cũng không thể có sức mạnh lâu dài mà không có ít nhất một số năng lực quốc phòng được tích hợp."

Liên minh Châu Âu đã sẵn có các biện pháp dùng để tránh xa sự hợp tác quân sự song phương và đa phương hiện tại, thay vào đó là các hình thức hội nhập quốc phòng hiệu quả hơn. Điều 42(6) của Hiệp ước Liên minh châu Âu cho phép một nhóm các quốc gia thành viên có cùng quan điểm bảo vệ châu Âu để đưa hệ thống phòng thủ của châu Âu lên một tầm cao mới. Trong bài diễn văn năm 2016, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói: "Tôi nghĩ rằng bây giờ chính là thời gian để tận dụng khả năng."

Được công bố bởi Chủ tịch Juncker vào tháng 9 năm 2016 và được Hội đồng châu Âu ủng hộ vào tháng 12 năm 2016, Quỹ Quốc phòng Châu Âu đã được Ủy ban đưa ra vào hôm nay. Quỹ sẽ điều phối, bổ sung và mở rộng các khoản đầu tư quốc gia vào nghiên cứu quốc phòng, vào việc phát triển các nguyên mẫu và mua sắm thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Tuyên bố Rome, được các nhà lãnh đạo EU thông qua vào ngày 25 tháng 3 năm 2017, đã cam kết hướng tới một EU27 giúp tạo ra một ngành công nghiệp quốc phòng có tính cạnh tranh và hội nhập hơn, đồng thời tăng cường an ninh và quốc phòng chung trong việc hợp tác và hỗ trợ NATO.

Sách Trắng về tương lai của châu Âu được trình bày vào ngày 1 tháng 3 năm 2017 đưa ra những thách thức và cơ hội chính cho Châu Âu trong thập kỷ tới. Sách Trắng đã đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình cho EU27 quyết định tương lai Liên minh của họ. Để khuyến khích cuộc tranh luận này, Ủy ban châu Âu, cùng với Nghị viện châu Âu và các Quốc gia Thành viên, sẽ tổ chức một chuỗi "Các cuộc tranh luận về tương lai của châu Âu" trên khắp các thành phố và khu vực của châu Âu.

 

Languages:
Bộ phận Biên tập: