Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Việt Nam thu hút 3.2 triệu khách quốc tế trong Quý 1, 2017

Hanoi, 26/04/2017 - 05:41, UNIQUE ID: 170426_1
Factsheets

Tourism

Khách du lịch tới Việt Nam đang tăng lên: Trong 3 tháng đầu năm 2017 số lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam đạt 3.2 triệu, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái (đã là một năm kỷ lục). Dự tính cả năm 2017 con số này sẽ lên đến 11,5 triệu khách. Đây là những bước tiến tích cực hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị về tang lượng khách du lịch quốc tế lên 17-20triệu vào năm 2020.

Kể từ tháng Hai 2017, Việt Nam áp dụng hệ thống cấp thị thực điện tử/trực tuyến cho 40 nước, bao gồm cả một số nước châu Âu:  http://vietnamtourism.vn/plan-your-trip/visa-requirements

Một website mới về du lịch Việt Nam là một ví dụ về các sáng kiến thành công của đối tác công-tư do dự án của EU về du lịch bền vững hỗ trợ (Chương Trình Phát Triển Năng Lực Du Lịch Có Trách Nhiệm Với Môi Trường và Xã Hội - ESRT): http://vietnamtourism.vn

Tất cả những vấn đề này được thảo luận tại phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam với sự tham dự của Phái đoàn EU cùng với các đại diện của cơ quan nhà nước  và khu vực tư nhân.

 

Languages:
Bộ phận Biên tập: