Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

EU Trade Commissioner C. Malmström underscores the growing EU-ASEAN trade relations in her keynote address at the EU-ASEAN Business Summit

10/03/2017 - 16:22
News stories