Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Uỷ ban châu Âu công bố Sách Trắng về tương lai của châu Âu: Những hướng đi cho sự đoàn kết của EU27

Bruxelles, 03/03/2017 - 08:41, UNIQUE ID: 170303_11
Press releases

EU White Paper

Như đã được đề cập trong Thông điệp Liên minh năm 2016 của Chủ tịch Juncker, Uỷ ban châu Âu ngày hôm nay giới thiệu Sách Trắng về tương lai của châu Âu, sách này là phần đóng góp của Uỷ ban đối với Hội nghị Thượng đỉnh Rome ngày 25 tháng 3 năm 2017. Khi chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập EU, chúng tôi nhìn lại một nền hoà bình trong suốt bẩy thập kỷ qua trong một liên minh được mở rộng với 500 triệu công dân chung sống trong tự do tại một trong những nền kinh kinh tế thịnh vượng nhất trên thế giới. Đồng thời, EU cũng phải nhìn về phía trước để tìm cách xây dựng tầm nhìn cho tương lai của chính mình với 27 nước thành viên. Sách Trắng vạch ra những thách thức và cơ hội chính yếu cho châu Âu trong thập kỷ tới. Nó đưa ra năm kịch bản phát triển cho Liên minh đến năm 2025 tùy thuộc vào lựa chọn ứng phó của Liên minh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã nói: "60 năm trước, những người sáng lập châu Âu đã chọn cách đoàn kết châu Âu bằng sức mạnh của luật pháp thay vì lực lượng vũ trang.  Chúng tôi có thể tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được. Ngày đen tối nhất của chúng tôi trong năm 2017 vẫn sẽ sáng sủa hơn nhiều so với bất kỳ ngày nào mà ông cha chúng tôi phải trải qua trên chiến trường. Nay chúng tôi kỉ niệm lần thứ 60 của Hiệp ước Rome, đây là thời gian cho một châu Âu thống nhất với 27 thành viên xây dựng một tầm nhìn cho tương lai của mình. Đó là thời gian cho sự lãnh đạo, đoàn kết và quyết tâm chung. Sách Trắng của Ủy ban trình bày một loạt con đường khác nhau mà EU thống nhất với 27 thành viên có thể chọn để đi theo. Nó là sự bắt đầu chứ không phải là kết thúc của một quá trình, và tôi hy vọng rằng bây giờ một cuộc tranh luận trung thực trong nhiều lĩnh vực sẽ diễn ra. Hình  thức thực hiện sẽ tuỳ thuộc vào chức năng. Tương lai của châu Âu nằm trong tay của chính chúng tôi"

Sách Trắng nghiên cứu cách châu Âu sẽ thay đổi trong thập kỷ tới, từ tác động của công nghệ mới đối với xã hội và việc làm, đến những hoài nghi về toàn cầu hóa, vấn đề an ninh và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Nó giải thích rõ sự lựa chọn mà chúng tôi phải đương đầu: bị cuốn theo các xu hướng, hoặc chào đón chúng và nắm bắt cơ hội mới mà chúng mang lại. Tầm quan trọng của dân số và kinh tế của châu Âu đang giảm đi khi các khu vực khác trên thế giới tăng trưởng. Vào năm 2060, không nước thành viên nào của chúng tôi chiếm tới dù chỉ 1% dân số thế giới - một lý do thuyết phục để gắn bó với nhau để nhằm đạt được nhiều hơn. Là một sức mạnh toàn cầu tích cực, sự thịnh vượng của châu Âu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự cởi mở và liên kết chặt chẽ với các đối tác của mình.

Sác Trắng vạch ra năm kịch bản, mỗi kịch bản cung cấp một cái nhìn tóm tắt về tình trạng tiềm tàng của Liên minh vào năm 2025 tùy thuộc vào sự lựa chọn châu Âu (xem phụ lục). Các kịch bản bao hàm một loạt các khả năng và có tính minh hoạ. Chúng không loại trừ, nhưng cũng chẳng phải là đầy đủ.

  • Kịch bản 1: Tiếp tục - TEU27 tập trung vào nghị trình cải cách tích cực của mình trong tinh thần Khởi đầu Mới cho châu Âu của Ủy ban từ năm 2014 và Tuyên bố Bratislava được sự đồng ý của tất cả 27 nước thành viên vào năm 2016. Đến năm 2025 điều này  có nghĩa là:

o Người châu Âu có thể lái xe tự động và kết nối, nhưng có thể gặp vấn đề gì khi qua biên giới vì một số trở ngại pháp lý và kỹ thuật vẫn tồn tại.

o Người châu Âu đi du lịch qua biên giới mà hầu như không cần phải dừng lại để kiểm tra.
Kiểm soát an ninh được tăng cường có nghĩa là phải đến sân bay và nhà ga xe lửa sớm hơn
trước khởi hành.

  • Kịch bản 2: Không có gì ngoài Thị trường Chung - EU27 đang dần tái tập trung vào thị trường đơn lẻ bởi vì 27 nước thành viên không thể tìm thấy tiếng nói chung trong nhiều các khu vực chính sách. Đến năm 2025 điều này có thể có nghĩa là:

o Vượt qua biên giới để kinh doanh hay du lịch trở nên khó khăn do kiểm tra thường xuyên. Tìm một công việc ở nước ngoài là khó khăn hơn và việc chuyển giao quyền lợi hưu trí đến nước khác không được bảo đảm. Những người ngã bệnh ở nước ngoài phải đối mặt với chi phí y tế cao.

o Người châu Âu không muốn sử dụng xe hơi kết nối do sự thiếu vắng các quy tắc toàn và các tiêu chuẩn kỹ thuật EU.

  • Kịch bản 3: Những ai Muốn thêm thì hợp tác thêm - EU27 vận hành như ngày hôm nay, nhưng cho phép các nước thành viên sẵn sàng cùng hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực cụ thể như quốc phòng, an ninh nội bộ hoặc các vấn đề xã hội. Một hoặc một số "liên minh của những bên thiện chí" xuất hiện. Đến năm 2025 điều này có thể có nghĩa là:

o 15 nước thành viên thiết lập một đoàn cảnh sát và quan tòa để giải quyết các hoạt động tội phạm qua biên giới. Thông tin an ninh ngay lập tức được trao đổi vì cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn toàn kết nối với nhau.

o Xe kết nối được sử dụng rộng rãi tại 12 nước thành viên đã đồng ý để hài hòa các quy định trách nhiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật của họ.

  • Kịch bản 4: Làm ít nhưng hiệu quả hơn - EU27 tập trung vào việc cung cấp nhiều hơn và nhanh hơn trong những lĩnh vực chính sách được lựa chọn, trong khi làm ít tại nơi được coi là không mang lại giá trị gia tăng. Sự quan tâm và nguồn lực hạn chế được tập trung vào lĩnh vực chính sách lựa chọn. Đến năm 2025 điều  này có thể có nghĩa:

o Một Cơ quan Viễn thông châu Âu sẽ có quyền giải phóng các tần số cho các dịch vụ thông tin liên lạc qua biên giới, chẳng hạn như  dịch vụ cho những chiếc xe được kết nối. Nó cũng sẽ bảo vệ các quyền của người sử dụng điện thoại di động và Internet bất cứ nơi nào trong EU.

o Một Cơ quan Chống khủng bố châu Âu mới giúp ngăn chặn và phòng ngừa các cuộc tấn công nghiêm trọng thông qua theo giõi và cảnh báo nghi phạm một cách có hệ  thống

  • Kịch bản 5: Hợp tác nhiều hơn nữa – Các Nước Thành viên quyết định chia sẻ quyền lực, nguồn lực và ra quyết định nhiều hơn trên tất cả các lĩnh vực. Các quyết định được thoả thuận nhanh hơn ở cấp độ châu Âu và được thực thi nhanh chóng. Đến năm 2025 điều này có thể có nghĩa là:

o Những người châu Âu muốn khiếu nại về một dự án tuabin gió do EU tài trợ được đề xuất trong khu vực của họ không thể tiếp cận các cơ quan thẩm quyền như họ được biết có thể liên hệ với các nhà chức trách có thẩm quyền của châu Âu.

o Những chiếc xe được kết nối được đi trên khắp châu Âu bởi vì có quy định rõ ràng trên toàn EU. Lái xe có thể dựa vào một cơ quan của EU để thực thi các quy định.

Bước tiếp theo

Sách Trắng là đóng góp của Ủy ban châu Âu cho Hội nghị thượng đỉnh Rome, thời điểm mà EU sẽ thảo luận về những thành tựu của 60 năm qua và  tương lai của mình với 27 nước. Sách Trắng đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình cho EU27 để quyết định tương lai của Liên minh. Để khuyến khích các cuộc tranh luận này, Ủy ban châu Âu, cùng với Nghị viện châu Âu và các nước thành viên quan tâm  sẽ tổ chức một loạt các 'Tranh luận về Tương lai của châu Âu 'trên khắp các thành phố và các khu vực của châu Âu.


Ủy ban châu Âu sẽ đóng góp vào các cuộc tranh luận trong những tháng tới với một loạt tài liệu về:


• Phát triển khía cạnh xã hội của châu Âu;

• Tăng cường Liên minh Kinh tế và Tiền tệ, trên cơ sở báo các báo cáo của Năm Chủ tịch tháng 6 năm 2015 ;

• Khai thác toàn cầu hóa;

• Tương lai của quốc phòng của Châu Âu;

• Tương lai tài chính của EU.

Giống như Sách Trắng, các tài liệu sẽ cung cấp những ý tưởng, đề xuất, lựa chọn hoặc các kịch bản khác nhau cho châu Âu vào năm 2025 mà không đưa ra quyết định cụ thể ở giai đoạn này.

Thông điệp Liên minh của Chủ tịch Juncker trong tháng 9 năm 2017 sẽ thúc đẩy những  ý tưởng này trước khi kết luận đầu tiên có thể được rút ra tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng 12 năm 2017. Điểu này sẽ giúp quyết định phương hướng hành động được triển khai kịp thời nhân dịp  bầu cử Nghị viện châu Âu trong tháng 6 năm 2019.Thông tin nền

Sáu mươi năm trước, từ giấc mơ về một tương lai hòa bình, một tương lai chung, các thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu đã bắt tay vào một hành trình đầy tham vọng về hội nhập châu Âu, với việc ký kết hiệp ước Rome. Họ đồng ý giải quyết xung đột thông qua thương thảo thay vì dùng vũ lực. Kết quả là, những trải nghiệm đau thương của quá khứ đau buồn của châu Âu đã nhường chỗ cho một nền hòa bình kéo dài bảy thập kỷ và một liên minh của 500 triệu dân sống trong tự do và cơ hội trong một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới.

Lễ kỷ niệm 60 năm hiệp ước Rome vào ngày 25 tháng 3 năm 2017 sẽ là một dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo EU27 suy ngẫm về hiện trạng của dự án châu Âu của chúng tôi, để xem xét những thành tựu và thế mạnh của mình cũng như các khu vực cần cải tiến hơn nữa, và để thể hiện nỗ lực chung nhằm hình một tương lai tráng kiện hơn của EU-27.

Như Chủ tịch Juncker đã nói trong  Thông điệp Liên minh ngày 14 tháng 9 năm 2016 và được hoan nghênh bởi các nhà lãnh đạo EU-27 tại Hội nghị Thượng đỉnh Bratislava ngày 16 Tháng 9 năm 2016, Ủy ban đã ra mắt Sách Trắng về tương lai của châu Âu nhằm khởi động các cuộc tranh luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Rome.

Sách Trắng sẽ định hướng các cuộc tranh luận giữa 27 người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ và giúp định hình các cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Rome và hơn nữa. Nó cũng sẽ được sử dụng bởi Ủy ban như là điểm khởi đầu cho một cuộc tranh luận công khai rộng lớn hơn về tương lai của châu lục.


Để biết thêm thông tin

Sách Trắng của Ủy ban châu Âu về tương lai của châu Âu

Trang web: The EU at 60

Câu chuyện châu Âu: 60 năm cùng phát triển

Bài phát biểu Liên minh 2016 của Chủ tịch Juncker: Hướng tới một châu Âu tốt hơn - một châu Âu bảo vệ, trao quyền và tự vệ.

 

 

Languages:
Bộ phận Biên tập: