Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Kêu gọi Đề xuất: SWITCH Asia II - Thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững

Một Kêu gọi đề xuất dự án mới vừa được Ủy ban Châu Âu phát động nhằm thúc đẩy Nền kinh tế Xanh thông qua tác động từ phía cầu trong vấn đề Tiêu dùng và Sản xuất Bền vững.

Hạn cuối nộp đề xuất ý tưởng dự án là ngày 14/02/2017.

Mục tiêu cụ thể của Kêu gọi đề xuất này đó là nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững (Ví dụ phát triển các sản phẩm, quy trình và dịch vụ ít gây ô nhiễm và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn) và các hành vi, mô hình tiêu dùng bên vững ở châu Á (ví dụ mua các sản phẩm ít gây ô nhiễm và hiệu quả hơn về mặt sử dụng tài nguyên; thực hiện lối sống và hành vi có tính bền vững hơn). Mục tiêu này cần đạt được thông qua sự hiểu biết tốt hơn và hợp tác mạnh mẽ hơn giữa châu Âu và châu Á, cũng như trong phạm vi châu Á, cụ thể là bằng việc hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và người tiêu dùng châu Á trong việc áp dụng các thực tiễn và hành động liên quan tới sản xuất và tiêu dùng bền vững và trong việc tiếp cận với các nguồn tài chính, đồng thời thông qua việc huy động các bên liên quan như khu vực tư nhân, các tổ chức tài chính trung gian, các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, các tổ chức hay nhóm người tiêu dùng, và những người tiêu dùng cùng với các cơ quan hữu quan khu vực nhà nước.

 

Các nhóm đối tượng chính của các đề xuất dự án bao gồm: 

(i) Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là những bên hưởng lợi chính từ những kinh nghiệm thực tiễn về môi trường, các công nghệ và quy trình quản lý được cải thiện;

(ii) Các tổ chức hay (nhóm) người tiêu dùng sẽ hưởng lợi từ những sản phẩm chất lượng tốt hơn và thân thiện với môi trường hơn;

(iii) Các cơ quan chính phủ ở cấp tỉnh và địa phương.

 

Ứng viên nộp đề xuất (thực hiện dự án) hợp lệ bao gồm:

  • Các tổ chức phi lợi nhuận
  • Các tổ chức và mạng lưới trung gian (các phòng thương mại và các hiệp hội ngành nghề);
  • Các tổ chức có mục tiêu theo đuổi sự phát triển bền vững*
  • Các tổ chức khu vực công, VD: trường đại học
  • Các viện của chính phủ ở cả cấp vùng và địa phương.

 

Hướng dẫn đối với các Ứng viên nộp đề xuất dự án được cung cấp kèm theo ở đây.

Thông tin chi tiết về Kêu gọi đề xuất này có tại đường dẫn sau: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1482162387869&do=publi.detPUB&page=1&orderbyad=Desc&orderby=upd&aoref=154338&searchtype=QS&nbPubliList=15&userlanguage=en

 

Nếu có câu hỏi đối với Kêu gọi đề xuất dự án này, xin vui lòng gửi về: EuropeAid-SWITCH-ASIA@ec.europa.eu

 

Bộ phận Biên tập:
Languages: