Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Kêu gọi đề xuất nghiên cứu "Châu Á Thái Bình Dương là một khu vực chiến lược của châu Âu"

Chương trình Khung cho Nghiên cứu và Đổi mới của EU "Horizon 2020" vừa mở gói kêu gọi đề xuất nghiên cứu về đề tài "Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực chiến lược của châu Âu". Một phần của gói này là để tìm kiếm cách giải quyết vấn đề hội nhập tại Đông Nam Á. Đây là một cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các viện ở các nước thành viên ASEAN hợp tác với các viện nghiên cứu của châu Âu để tạo nên một liên danh về đề tài này. Hạn nộp đề xuất nghiên cứu là 2 tháng 2 năm 2017.

Để biết thêm thông tin xin mời xem đường link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eng-globally-06-2017.html

 

Bộ phận Biên tập:
Languages: