Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Press and information team of the Delegation to GABON