Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Tuyên bố chung về thỏa thuận trên nguyên tắc đối Hiệp định Đối tác Tự nguyện

Bruxelles, 17/11/2016 - 19:00, UNIQUE ID: 161117_11
Joint Statements

Tuyên bố chung giữa Cao ủy của Ủy ban châu Âu về Môi trường, Các vấn đề Hàng hải và Thủy sản và
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về
thỏa thuận trên nguyên tắc đối Hiệp định Đối tác Tự nguyện

“Một dấu mốc mới trong việc chống lại nạn khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ được sản xuất một cách hợp pháp”

Ngày hôm nay, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc kết thúc đàm phán giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đối với Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) về Thực thi Lâm luật, Quản trị và Thương mại Lâm sản (FLEGT) giúp đảm bảo rằng gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam có nguồn gốc hợp pháp. Thỏa thuận này là một mốc quan trọng mới trong hợp tác giữa hai bên trong nỗ lực chống lại nạn khai thác gỗ phi pháp, cải thiện năng lực quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ được sản xuất một cách hợp pháp.

Sau gần 6 năm đàm phán, nội dung chính của Hiệp định đã được thống nhất và hiện chỉ còn một số phụ lục có nội dung kỹ thuật đang chờ các nhà đàm phán hoàn tất trong một vài tháng tới. Khi tất cả nội dung được hoàn thành, hai phía sẽ tiến hành các thủ tục nội bộ của mỗi bên tiến tới việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định.

Để thực thi Hiệp định, Việt Nam sẽ phát triển Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) và các biện pháp khác được nêu trong Hiệp định, bao gồm cả quy định luật pháp cụ thể nhằm đảm bảo tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu, tăng cường các cơ chế hiệu quả nhằm phát hiện những vi phạm, đồng thời bảo đảm việc thực thi pháp luật và sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực thi Hiệp định.

Chúng tôi cũng nhất trí với những nội dung chính của các thỏa thuận tạm thời về quản trị trong VPA giữa Việt Nam và EU cũng như các biện pháp khác cần phải thực hiện trong quá trình chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định từ nay cho tới thời điểm Hiệp định đi vào hiệu lực.

Khi được thực thi đầy đủ, Hiệp định được kỳ vọng sẽ sẽ tăng cường sự tin cậy vào tính hợp pháp của thương mại gỗ song phương, qua đó sẽ mang lại những lợi ích về xã hội và môi trường lớn hơn. Các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam vào EU sẽ đi kèm với giấy phép FLEGT và không cần phải qua quy trình thẩm định pháp lý theo các điều khoản nêu trong Quy định về Lâm sản của EU, là quy định về việc nghiêm cấm đưa gỗ phi pháp vào thị trường EU. Hiệp định này sẽ xúc tiến thương mại gỗ và các sản phẩm gỗ hợp pháp giữa Việt Nam và EU, qua đó đóng góp vào công tác quản lý rừng bền vững cũng như sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam.

Languages:
Bộ phận Biên tập: