Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

CNN interview: Mogherini on US President elected Trump

Bộ phận Biên tập: