Delegation of the European Union
to the International Organisations in Vienna

EEAS RSS Feeds

Displaying 31 - 40 of 1419

A tortura nega a dignidade ao ser humano. As vítimas de tortura têm feridas visíveis e feridas invisíveis. E esta realidade horrível continua a existir atualmente. No Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, o alto representante da UE, Josep Borrrell, declara: «Numa altura em que o mundo está a unir esforços para ultrapassar a pandemia do coronavírus, os direitos humanos devem continuar a estar no centro da nossa batalha. Neste dia, damos voz às centenas de milhares de pessoas que foram vítimas de tortura, bem como às que ainda hoje são sujeitas a tortura.»

La tortura niega la dignidad del ser humano. Sus víctimas sufren heridas visibles e invisibles. Y sigue siendo una terrible realidad hoy en día. En el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura, Josep Borrrell, el Alto Representante de la UE afirma: «En estos momentos en que en el mundo se están aunando esfuerzos para superar la pandemia de coronavirus, los derechos humanos deben seguir siendo el eje de nuestra batalla. En este día, damos voz a los cientos de miles de víctimas de torturas y a quienes aún están siendo torturados hoy.»

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Συμπαράστασης στα Θύματα Βασανιστηρίων, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος ενώνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του αγώνα μας. Την ημέρα αυτή, δίνουμε φωνή στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων και σε όσους εξακολουθούν να βασανίζονται σήμερα.

Starptautiskajā spīdzināšanas upuru atbalsta dienā mēs pieminam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības upurus. Laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas pārvarēt koronavīrusa pandēmiju, cilvēktiesībām arī turpmāk ir jābūt mūsu cīņas centrā. Šajā dienā mēs dodam iespēju tikt sadzirdētiem simtiem tūkstošu to cilvēku, kuri ir bijuši spīdzināšanas upuri, kā arī tos, kuri vēl šodien tiek spīdzināti.

Fil-Jum Internazzjonali b’Appoġġ għall-Vittmi tat-Tortura, insellmu lill-vittmi tat-tortura u t-trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor. Fi żmien meta d-dinja qed tgħaqqad l-isforzi biex tingħeleb il-pandemija tal-coronavirus, id-drittijiet tal-bniedem iridu jibqgħu fil-qalba tal-battalja tagħna. F’dan il-jum, nagħtu vuċi lill-mijiet ta’ eluf ta’ nies li kienu vittmi tat-tortura u dawk li għadhom ikunu ttorturati llum.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia vyjadrujeme úctu obetiam mučenia a iného krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Zatiaľ čo svet spája sily proti pandémii koronavírusu, v centre nášho úsilia musia zostať ľudské práva. V tento deň odovzdávame slovo stovkám tisícov ľudí, ktorí sa stali obeťami mučenia a ešte aj dnes sú mu vystavení.

Pages