Delegation of the European Union

to the International Organisations in Vienna

สหภาพยุโรป (อียู) องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์ โควิด

กรุงเทพฯ , 17/08/2021 - 06:53, UNIQUE ID: 210817_1
Press releases

(For the English language version, please click here; สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาไทยในรูปแบบ PDF  โปรดคลิก PDF icon joint_press_release_shipment_to_maesot_th_17aug2021_final.pdf

17 สิงหาคม 2564 กรุงเทพฯ  สหภาพยุโรป ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองไปยังโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

การส่งมอบหน้ากาก N95 จำนวน 5,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น นับเป็นครั้งที่สองของการจัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ชุดแรก ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย กระจังป้องกันใบหน้าหรือเฟสชิล์ด จำนวน 4,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 5,000 ชิ้น

โรงพยาบาลของรัฐแห่งนี้ นอกจากจะเป็นหน่วยงานด้านหน้าในการคัดกรองและรับมือกับผู้ป่วยโควิด 19ในอำเภอแม่สอด ซึ่งรวมทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติจำนวนหลายร้อยรายต่อวันแล้ว ยังรับดูแลผู้ป่วยโควิด19 ที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลในอำเภออื่นๆ ในจังหวัดตากที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาอีกด้วย

สหภาพยุโรปจึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 3.3 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเอง อาทิ กระจังป้องกันใบหน้า ชุด PPE ถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาล และจะจัดส่งอุปกรณ์ทั้งหมด ภายในเดือนตุลาคม ปี 2564 โดยผ่านทางองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับองค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลกเป็นผู้นำในด้านสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งทำงานอยู่ภายใต้ระบบขององค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลกก่อตั้งขึ้นในปี .. 2491 และทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 194 ประเทศใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก และสำนักงานกว่า 150 แห่ง พันธกิจหลักขององค์การอนามัยโลกคือส่งเสริมสุขภาพ ทำให้โลกปลอดภัยจากภัยสุขภาพและช่วยเหลือประชากรเปราะบาง เป้าหมายขององค์การอนามัยในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2566 คือส่งเสริมให้ประชากรพันล้านคนมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ปกป้องประชากรพันล้านคนจากภัยฉุกเฉินทางสุขภาพและให้ประชากรพันล้านคนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น #healthforall

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกและภารกิจในประเทศไทยได้ที่ https://www.who.int/thailand     

เกี่ยวกับสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (อียู) เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 27 ประเทศ และได้ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความมั่นคง ประชาธปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยังคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม การยอมรับซึ่งกันและกัน และเสรีภาพของปัจเจกชน

เกี่ยวกับทีมยุโรป

ทีมยุโรปประกอบไปด้วยสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกและสถาบันทางการเงินของสหภาพยุโรป ซึ่งได้บริจาคเงินกว่า 800 ล้านยูโรให้แก่อาเซียนและประเทศสมาชิกในการรับมือกับไวรัสโคโรนา การสนับสนุนนี้เป็นรูปแบบของการช่วยเหลือสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงความช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนสถาบัน

ทีมยุโรปยังได้สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก หรือโครงการCOVAX  ในการจัดหาวัคซีนโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้ประชากรในทุกประเทศทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงพลเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย จากเงินสนับสนุนในครั้งแรกนั้น เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2564  ได้มีการสนับสนุนเพิ่มเป็นสองเท่า ทำให้ขณะนี้ ทีมยุโรปเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโครงการCOVAX และได้ให้การสนับสนุนทางการเงินไปแล้วกว่า 2.47 พันล้านยูโร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสหภาพยุโรปในประเทศไทยและภารกิจต่างๆ ได้ที่

https://eeas.europa.eu/delegations/thailand_en

 

Languages:
บทบรรณาธิการ: