Delegation of the European Union to Venezuela

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

Traineeships in Delegations

The deadline for submitting applications is 15 September 2019, 18:00 (Venezuelan local time)

Author: Press and information team of the Delegation to VENEZUELA - Publication date: 21/08/2019
Traineeships in Delegations

The deadline for submitting applications is 15 September 2019, 18:00 (Venezuelan local time)

Author: Press and information team of the Delegation to VENEZUELA - Publication date: 21/08/2019
Local agents

ECHO Country Office (CO) for Venezuela, based in Caracas, is looking for a

 Programme Assistant.

 

Minimum requirements:

 

Education: A relevant first level university degree or equivalent professional experience. A post-graduate degree in Humanitarian Action / Development Cooperation will be considered a plus

 

Knowledge and Experience:            

Author: Press and information team of the Delegation to VENEZUELA - Publication date: 03/05/2019
MË SHUMË

Tenderët

Grantet

Grantet

Delegación Unión Europea en Venezuela

Author: Press and information team of the Delegation to VENEZUELA - Publication date: 21/05/2018
Grantet

Grants in Venezuela

Author: Press and information team of the Delegation to the Argentina - Publication date: 31/10/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË