Delegation of the European Union to Venezuela

Əlaqə

Delegation of the European Union to Venezuela


Nümayəndə heyətinin sədri: 
Rafael Dochao Moreno