Delegation of the European Union to Uzbekistan

Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN

Press and Information

Phone number: 

+996 312 26 10 00