Delegation of the European Union to Uzbekistan

Press and information team of the Delegation to NORWAY

Press and Information

Phone number: 

+47 22 83 35 83