Delegation of the European Union 
to the United States

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur: Oświadczenie wysokiego przedstawiciela UE/wiceprzewodniczącego Josepa Borrella

Brussels, 25/06/2020 - 13:32, UNIQUE ID: 200625_11
Statements by the HR/VP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

Nie ma uzasadnienia dla tortur i innych form brutalnego traktowania. Zakaz tortur ma charakter bezwzględny — ich stosowanie jest nielegalne, niezależnie od okoliczności. Kompleksowe podejście do zakazu tortur i zapobiegania im, rozliczania odpowiedzialnych za nie osób oraz zapewniania odszkodowań dla ich ofiar potwierdza zdecydowane zaangażowanie UE na rzecz zwalczania tortur na całym świecie.

Wyeliminowanie tortur to globalne wyzwanie; globalne powinny być też związane z nim ambicje. To osiągalne, lecz skuteczne mogą być tylko wspólne działania. Wysiłki podjęte wraz z międzynarodowymi partnerami, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Radą Europy, Międzynarodowym Trybunałem Karnym, organizacjami regionalnymi, partnerami krajowymi i społeczeństwem obywatelskim mogą przynieść rzeczywiste zmiany. Sojusz na rzecz zwalczania handlu narzędziami tortur to dobry przykład współpracy. Wzywamy wszystkie państwa, by się do niego przyłączyły.

UE ponawia swój apel o powszechną ratyfikację i skuteczne wdrożenie konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur wraz z protokołem fakultatywnym. Powszechne obowiązywanie tej konwencji jest w zasięgu ręki: ze 170 państw będących jej stronami (do których ostatnio dołączyły Angola i Oman) tylko 25 państw musi ją ratyfikować.

Za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE wspiera organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz zapobiegania torturom i niesienia pomocy ofiarom na całym świecie. Konkretnie rzecz ujmując, na wsparcie osób, które stoją na czele tych prac, UE przeznaczyła w ciągu ostatniej dekady ponad 80 mln EUR. Będziemy nadal stać po stronie obrońców praw człowieka, którzy na całym świecie z odwagą przeciwstawiają się torturom.

Tags:
Editorial Sections:

Author