Delegation of the European Union to the United Arab Emirates

Tìm kiếm

Bộ phận Biên tập HIỂN THỊ

Kiểu nội dung HIỂN THỊ

Filter by tags:

Thông tin Tác giả HIỂN THỊ

Ngày HIỂN THỊ

  1. Băng video
    Videos: 
    EU Ambassador Fontana Europe Day

    H.E. Andrea Matteo Fontana- EU Ambassador to the UAE- Europe Day 2021

  2. Băng video
    Videos: 
    HR/VP Josep Borrell on International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace

    International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace

  3. Băng video
    Videos: 
    Josep Borrell video message on coronavirus outbreak (subtitles)

    Coronavirus outbreak

  4. Băng video
    Videos: 
    HR/VP Josep Borrell Fontelles Presentation Video

    Start of the Mandate Presentation

  5. Băng video
  6. Băng video
  7. Băng video
    Videos: 
    The Humanitarian Principles

    ECHO World Humanitarian Day

    Animation on the 4 humanitarian principles

    Tác giả: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

  8. Băng video