Delegation of the European Union to the United Arab Emirates

הודעת הדובר בעיניין סבב ההסלמה האחרון

Brussels, 10/05/2021 - 23:01, UNIQUE ID: 210510_13
Statements by the Spokesperson

העלייה המשמעותית באלימות בגדה המערבית הכבושה, כולל במזרח ירושלים, וכן גם בתוך ומסביב לעזה צריכה להיפסק באופן מיידי.

הירי של רקטות מעזה לעבר אוכלוסיות אזרחיות בישראל אינו מקובל לחלוטין ומזין דינמיקות להסלמה.

על כל המנהיגים מוטלת האחריות לפעול נגד קיצונים. יש לכבד באופן מלא את הסטטוס קוו של האתרים הקדושים.

אנו חוזרים על קריאתנו לכל הצדדים לעסוק במאמצים לבלימת הסלמה. מניעת נפגעים אזרחיים נוספים צריכה להיות בעדיפות  עליונה.

 

Languages: