Delegation of the European Union to the United Arab Emirates

Ngày Tự do Báo chí Thế giới: Tuyên bố của Đại diện Cấp cao thay mặt cho EU

Brussels, 04/05/2021 - 07:41, UNIQUE ID: 210504_1
Statements on behalf of the EU

Vào thời điểm mà việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông độc lập và tự do là cần thiết hơn bao giờ hết, tự do báo chí tiếp tục bị đe dọa. Các nhà báo tiếp tục phải trải qua những điều kiện làm việc khắc nghiệt với áp lực tài chính và chính trị ngày càng tăng, sự giám sát, án tù tùy tiện hoặc bạo lực khi thực hiện công việc của họ. Theo Báo cáo quan sát của UNESCO, 76 nhà báo đã thiệt mạng kể từ năm 2020, trong khi nhiều nhà báo khác bị bắt, bị quấy rối hoặc bị đe dọa trên toàn thế giới. Mối quan tâm đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới nhắm vào các nhà báo nữ.

Tự do báo chí là một giá trị cơ bản của Liên minh châu Âu được củng cố bởi nhiều sáng kiến ​​gần đây. Tự do truyền thông và sự an toàn của các nhà báo là những ưu tiên chính của Kế hoạch Hành động Nhân quyền và Dân chủ mới và của Kế hoạch Hành động Dân chủ châu Âu. Vào năm 2020, hơn 400 nhà báo được hưởng lợi từ cơ chế bảo vệ Người bảo vệ Nhân quyền của EU, trong khi EU đã có những hành động quan trọng để hỗ trợ các nhà báo, các phương tiện truyền thông độc lập và cuộc chiến chống thông tin sai lệch trong bối cảnh đại dịch diễn ra ở nhiều khu vực.

Trong năm qua, EU đã nhiều lần lên án sự đe dọa và quấy rối mà các nhà báo độc lập phải gánh chịu ở các nước trên thế giới. EU, bao gồm cả việc thông qua Đại diện Đặc biệt về Nhân quyền, đã tiếp tục tham gia với các nhà báo độc lập bị đàn áp và can thiệp để hỗ trợ các nhà báo và blogger bị bắt giữ.

Các phái đoàn của EU là tiếng nói của EU trên thực địa. Họ đã giám sát chặt chẽ các thủ tục của tòa án đối với các nhà báo, lên tiếng chống lại sự đàn áp đối với những người bảo vệ nhân quyền và nhân viên truyền thông, đồng thời nêu quan ngại với các cơ quan chức năng quốc gia về luật truyền thông, báo chí, thông tin và phát thanh truyền hình được đề xuất.

EU quyết tâm làm nhiều hơn nữa, ở châu Âu và nước ngoài. EU sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức và cơ chế quốc tế và đi tiên phong trong các cách tiếp cận mới. Một ví dụ là đề xuất của Ủy ban Châu Âu về Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số nhằm yêu cầu các nền tảng chính có trách nhiệm giải trình để làm cho hệ thống của họ công bằng hơn, an toàn hơn và minh bạch hơn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hành động để chống lại thông tin sai lệch và cùng với tất cả các đối tác tìm kiếm các phương tiện hữu hiệu để hỗ trợ các mô hình kinh doanh bền vững cho các phương tiện truyền thông độc lập.

Quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận phải được thúc đẩy và bảo vệ ở mọi nơi. Đây là lợi ích của tất cả mọi người. EU sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự do ngôn luận và kiểm duyệt, cả trực tuyến và trực tiếp,mà vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Tự do báo chí là nền tảng của xã hội dân chủ, xã hội dân chủ chỉ có thể phát triển nếu công dân được tiếp cận thông tin đáng tin cậy và có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Tự do báo chí có nghĩa là an ninh cho tất cả mọi người.

 

Bộ phận Biên tập: