Delegation of the European Union to the United Arab Emirates

EU hỗ trợ các chương trình học bổng nội khối ASEAN cho 300 sinh viên

Jakarta, 27/04/2021 - 23:00, UNIQUE ID: 210428_15
Joint Press Releases

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, Tổng Thư ký ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, Đại sứ EU tại ASEAN, Igor Driesmans và Trưởng nhóm Chương trình SHARE, Darren McDermott, đã chính thức khởi động giai đoạn mới của Hỗ trợ Giáo dục Đại học của EU trong Chương trình Khu vực ASEAN (SHARE).

Giai đoạn mới sẽ hỗ trợ 300 sinh viên cho một học kỳ di chuyển nội khối trong ASEAN trước năm 2022. Chương trình SHARE cũng sẽ hỗ trợ việc hài hòa hóa các cơ sở giáo dục đại học ASEAN và xây dựng khung giáo dục đại học ASEAN. Để làm như vậy, ASEAN và EU sẽ chia sẻ kinh nghiệm, bao gồm cả chương trình Erasmus của EU. EU đã cung cấp 5.000.000 € cho mục đích này. Sự hỗ trợ này sẽ được xây dựng dựa trên sự thành công của chương trình SHARE trước đó, đã chạy từ năm 2015.

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi tuyên bố: “Việc gia hạn thêm hai năm này là minh chứng cho sự ủng hộ kiên định của EU đối với các nỗ lực xây dựng cộng đồng của ASEAN, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế hóa giáo dục đại học trong khu vực.”

Đại sứ EU Igor Driemans cho biết “Với tư cách là Đối tác Chiến lược, EU và ASEAN đặt phát triển con người, đặc biệt là giáo dục, làm trọng tâm trong quan hệ đối tác của chúng tôi. Tính di động trong giáo dục là một phần trong DNA của Liên minh Châu Âu. Ngoài sự hỗ trợ 300 học bổng nội khối ASEAN, chương trình SHARE sẽ giúp tạo ra một Không gian Giáo dục Đại học ASEAN bền vững, rút ra bài học từ kinh nghiệm Châu Âu về chương trình Erasmus và Quy trình Bologna ”, Đại sứ Driesmans cho biết thêm.

Chương trình SHARE là sáng kiến hàng đầu của EU về giáo dục đại học, được hỗ trợ bởi một liên doanh bao gồm Hội đồng Anh, DAAD, ENQA và Nuffic. Liên doanh sẽ chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của họ trong phần mở rộng của chương trình SHARE, để hỗ trợ thiết lập Không gian Giáo dục Đại học ASEAN hướng tới sự hài hòa hơn của giáo dục đại học ASEAN nhằm hỗ trợ sự di chuyển của sinh viên trong toàn khu vực.

EU đã cam kết ngân sách 5.000.000 €, bao gồm đồng tài trợ 175.000 € bởi Hội đồng Anh, cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình SHARE. Các lợi ích sẽ mở rộng ra cho một loạt các tổ chức của ASEAN, các cơ sở giáo dục đại học và sinh viên. Chương trình SHARE cũng sẽ thúc đẩy việc chuyển giao quyền sở hữu các kết quả của chương trình cho các cơ sở của ASEAN và các tổ chức được chỉ định để duy trì những tiến bộ đã đạt được trong sáu năm qua. Do đó, việc gia hạn hai năm này sẽ cho phép cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chương trình nâng cao năng lực trong các lĩnh vực sau:

  • Phát triển Cộng đồng Thực hành ASEAN để phối hợp, quản lý kiến thức và Giám sát, Đánh giá & Học hỏi (MEL) tốt hơn.
  • Tăng cường các sáng kiến khu vực về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học và các chương trình học
  • Hỗ trợ thực hiện các khung trình độ quốc gia và Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF)
  • Đóng góp vào công việc liên tục của Mạng lưới Đảm bảo Chất lượng ASEAN (AQAN)
  • Hỗ trợ chuyển sang phương pháp sư phạm Giáo dục Dựa trên Kết quả (OBE)
  • Xây dựng một nghiên cứu về 'Khả năng tuyển dụng sau đại học ở ASEAN' như một phần của chuỗi các nghiên cứu nhằm hỗ trợ Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025
  • Thực hiện các phương thức kỹ thuật số của quốc tế hóa bao gồm Trao đổi Ảo và Học tập Quốc tế Trực tuyến Hợp tác (COIL)
  • Thí điểm công nhận thông tin xác thực kỹ thuật số và tính khả chuyển để nâng cao cơ chế
  • Hệ thống chuyển giao tín dụng ASEAN - Châu Âu (AECTS).

Trưởng nhóm của Chương trình SHARE, Darren McDermott, cho biết “Chúng tôi cam kết hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch Công tác ASEAN thứ ba sắp tới về Giáo dục 2021-2025 trong suốt thời gian Mở rộng SHARE. Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ và hợp tác với các đối tác của chúng tôi trong Cộng đồng ASEAN trong hai năm tới.

Languages: