Delegation of the European Union to the United Arab Emirates

Egyesült Királyság: a főképviselő nyilatkozata az Unió londoni küldöttségének megnyitásáról

Brussels, 01/02/2020 - 00:01, UNIQUE ID: 200131_2
Statements by the HR/VP

Az Egyesült Királyság a mai napon kilép az Európai Unióból, és harmadik országgá válik. Sajnálattal nyugtázzuk az Egyesült Királyságnak az Uniónkból való kilépésre vonatkozó döntését, de teljes mértékben tiszteletben tartjuk ezt a döntést, és készen állunk arra, hogy a soron következő feladatokat elvégezzük.

 

Az Európai Unió diplomáciai képviseletét ezentúl uniós küldöttség fogja ellátni, amely az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjeként az én felügyeletem alatt áll majd.

 

A küldöttség vezetőjének João Vale de Almeida nagykövetet neveztem ki, és biztos vagyok abban, hogy ő fáradhatatlanul fog munkálkodni az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti zökkenőmentes együttműködés biztosításán. Az Európai Unió londoni küldöttsége a Bizottság korábbi képviseletének épületében kezdi meg a működését a mai napon.

 

Az Unió egyesült királysági küldöttsége a harmadik országbeli uniós küldöttségek szokásos feladatain kívül – mint például: az EU diplomáciai képviselete, uniós koordináció és jelentéstétel, valamint az EU népszerűsítése a fogadó országban – kulcsszerepet játszik majd az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodás végrehajtásának biztosításában is. Az uniós tagállamok nagykövetségeivel együtt a küldöttségnek feladata lesz az is, hogy tájékoztatást nyújtson arról, hogy a brexitet követően milyen jogokkal rendelkeznek az uniós polgárok az Egyesült Királyságban.

 

Az Egyesült Királyság továbbra is az Európai Unió fontos partnere lesz. Kapcsolatunk alapját azok a közös értékeink és érdekeink alkotják, amelyek földrajzi adottságainkból és történelmünkből következnek és a közös európai örökségünkben gyökereznek.

 

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatok nem szűnnek meg. Jelenlegi szoros kapcsolatunk a továbbiakban is szoros marad. Új, ambiciózus partnerséget kívánunk kialakítani a kereskedelmi és gazdasági együttműködés, a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás, a külpolitika, valamint a biztonság és a védelem területén.

 

Várakozással és reménnyel telve tekintek az elé, hogy brit barátainkkal továbbra is nagyon szorosan együttműködve nézzünk szembe közös kihívásainkkal, regionális és globális szinten egyaránt.

 

Editorial Sections:

Author