Delegation of the European Union to the United Arab Emirates

Tuyên bố của Đại diện Cấp cao Federica Mogherini, thay mặt cho Liên minh châu Âu nhân dịp Ngày Tự do Báo chí Thế giới, 3 tháng 5 năm 2017.

Bruxelles, 02/05/2017 - 15:09, UNIQUE ID: 170502_8
Statements on behalf of the EU

Tuyên bố của Đại diện Cấp cao Federica Mogherini, thay mặt cho Liên minh châu Âu nhân dịp Ngày Tự do Báo chí Thế giới, 3 tháng 5 năm 2017.

Báo chí tự do có tầm quan trọng sống còn đối với một nền dân chủ thực sự. Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Tự do báo chí Thế giới trong một bối cảnh khó khăn đối với báo chí. Tự do ngôn luận và Tự do báo chí đang bị bị tấn công ngày càng nhiều trên khắp thế giới.


Nền truyền thông tự do, đa dạng và độc lập có vai trò không thể thay thiếu đối với việc thúc đẩy và bảo vệ dân chủ trên toàn thế giới. Tự do báo chí và tự do ngôn luận là những nền tảng của dân chủ, chúng góp phần tạo nên các xã hội ổn định, hài hoà và kiên cường và có thể giúp xoa dịu căng thẳng và kiềm chế xung đột. EU ủng hộ việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, bao gồm việc đảm bảo tiếp cận thông tin phổ cập và bảo vệ tự do ngôn luận.


Ủng hộ một nền báo chí dộc lập, có chất lượng và có đạo đức là điều thiết yếu. Bằng cách tạo điều kiện cho việc truyền  tải thông tin có chất lượng và đáng tin cậy một cách tự do về các vấn đề mà công chúng quan tâm, và bằng việc đóng vai trò như một "cơ quan giám sát của công chúng/public's watchdog", các phương tiện truyền thông độc lập là cơ sở của một nền dân chủ có sự tham gia và một công cụ để buộc các chính phủ chịu trách nhiệm về hành động của mình. EU đảm bảo rằng sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận được lồng ghép vào tất cả các chính sách và chương trình phát triển của EU. Đặc biệt EU tài trợ các dự án cụ thể ở các nước thứ ba nhằm nâng cao chất lượng báo chí, tiếp cận thông tin công cộng và tự do ngôn luận. Kể từ tháng 6 năm 2015, EU đã hỗ trợ ít nhất 45 nhà bảo vệ nhân quyền bị nguy hiểm, những người giúp thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, qua chương trình tài trợ nhỏ của mình.

EU lên án việc gia tăng các mối đe dọa và vi phạm chống lại các nhà báo và giới truyền thông ngoại tuyến và trong không gian mạng. Tất cả các nước đều phải hoàn thành nghĩa vụ toàn cầu của mình để bảo vệ tự do ngôn luận và sự an toàn của các nhà báo bằng cách cung cấp một môi trường pháp lý thuận lợi và truy tố tất cả các vụ tấn công chống lại các nhà báo. Tại các cuộc tiếp xúc song phương với các nước thứ ba, cũng như tại các diễn đàn đa phương và khu vực, EU luôn phản đối bất kỳ luật pháp, quy định hoặc áp lực chính trị nào nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận và thực hiện các bước cụ thể để ngăn chặn và đối phó với các cuộc tấn công chống lại các nhà báo và blogger.

Hướng dẫn của EU về Tự do ngôn luận trực tuyến và ngoại tuyến, được thông qua vào năm 2014 (và việc tiếp tục thực hiện hướng dẫn này), khẳng định lại quyết tâm của EU nhằm thúc đẩy tự do ý kiến và biểu đạt như là các quyền được thực thi bởi mọi người, ở mọi nơi, trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt và phổ quát, thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào và không có biên giới.

Bộ phận Biên tập:

Tác giả