Delegation of the European Union to the Holy See,
Order of Malta, UN Organisations in Rome
and to the Republic of San Marino

แถลงการณ์โดยเฟเดริกา โมเกรินี ผู้แทนระดับสูง ในนามของสหภาพยุโรป เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2016

Brussels, 09/12/2016 - 09:20, UNIQUE ID: 161209_11
Statements on behalf of the EU

ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกจะมีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล เนื่องจากความไม่เสมอภาคและการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่ในประเทศต่างๆอย่างเช่น ซีเรีย จึงมีความสำคัญยิ่งที่เราจะต้องเพิ่มความพยายามในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกคนให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ และนี่คือเหตุผลที่เราเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติในการเรียกร้องให้ทุกคนออกมาปกป้องสิทธิของผู้อื่น

เราทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิเหล่านี้ เราสามารถหาแรงบันดาลใจได้จากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ต้องเผชิญกับความกดดันและภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ สหภาพยุโรปมุ่งมั่นที่จะปกป้องพวกเขาและส่งเสริมให้มีพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปทุกระดับดำเนินการดังกล่าวโดยการพบปะกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สังเกตการณ์การพิจารณาคดีของพวกเขา เข้าเยี่ยมบุคคลที่ถูกกักขังและพบกับรัฐบาลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเคสของบุคคลเหล่านี้ ในปี 2559 สหภาพยุโรปยังได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินผ่านกองทุนฉุกเฉินภายใต้กองทุนสหภาพยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR) แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกว่า 250 คนและครอบครัวของพวกเขาซึ่งต้องตกอยู่ในภยันตรายเนื่องมาจากการทำงานของพวกเขา

ในขณะที่การดำเนินการของแต่ละคนนั้นมีความสำคัญ สหภาพยุโรปในฐานะองค์กรก็จะเดินหน้าปฏิบัติตามบทบาทของผู้นำในการส่งเสริมกฎระเบียบสากลซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก นายสตาฟรอส แลมบรินิดิส ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายทางสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันคณะผู้แทนสหภาพยุโรปก็ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆที่คณะผู้แทนปฏิบัติงานอยู่ สหภาพยุโรปจะยังคงเป็นเสียงหนึ่งที่ให้การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีพหุภาคีและให้การสนับสนุนแก่ระบบสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสากลและการติดตามผลการปฏิบัติตาม

ในปีที่จะถึงนี้ สหภาพยุโรปจะดำเนินการติดตามผลการปรับใช้แผนยุทธศาสตร์ระดับโลกสำหรับนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายนปี 2559 ซึ่งเราได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป รวมไปถึงการประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างสูงที่สุดแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยในทุกการปฏิบัติงารของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา นอกจากนั้นเราจะมีการประเมินความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสำหรับปี 2558-2562 และเราจะธำรงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการต่อต้านการซ้อมทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายทารุณ และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กโดยการทบทวนแนวทางต่างๆของสหภาพยุโรปและเสริมสร้างผลจากการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องเหล่านี้

ในวันนี้และทุกๆวันตลอดทั้งปี สหภาพยุโรปจะดำเนินการปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและยืนยันที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ทุกๆคนที่ทำเช่นเดียวกัน

บทบรรณาธิการ:

ผู้เขียน