Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Хайх

Хянан засах хэсгүүд ХАРУУЛ

Агуулгын төрөл ХАРУУЛ

Filter by tags:
 • Дуудлага худалдаа

 • - Дурын -
 • Баримт бичгүүд

 • - Дурын -
 • Grant Procedure
 • Ажлын хөтөлбөр
 • Бүтэц, байгууллагын бүтэц
 • Гэрээ
 • Намтар/Товч намтар
 • Олон жилийн үзүүлэлтийн хөтөлбөрүүд
 • Парламентын хамтын ажиллагаа
 • Статистикийн танилцуулга/Судалгаа
 • Стратеги
 • Тайлан
 • Тендер явуулах журам
 • Төрөл бүрийн
 • Хавсралт
 • Хамтарсан баримт бичиг/харилцаа холбоо
 • Харилцан ойлголцлын санамж бичиг
 • Эрх зүйн үндэслэл/Хууль тогтоомж
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • Арга хэмжээнүүд

 • - Дурын -
 • Бизнесийн арга хэмжээ
 • Бусад
 • Бүжиг
 • Дуу хөгжим
 • Дүрслэх урлаг
 • Кино театр
 • Нээлттэй өдөрлөг
 • Олон нийтийн цуглаан, зах
 • Онлайн үйл ажиллагаа
 • Спорт
 • Спортын арга хэмжээ
 • Сургалт, дамжаа
 • Театр
 • Тоглолт
 • Утга зохиол
 • Хурал, конвенц
 • Хурал/семинар
 • Хүлээн авалт
 • Хүүхдэд зориулсан
 • Үзэсгэлэн
 • Үзэсгэлэн, яармаг
 • Erasmus хөтөлбөр
 • ЕХ санхүүжилттэй төслүүд
 • Европын хөгжлийн өдрүүд
 • Европын өдөр
 • Нээлттэй өдөрлөг
 • Олон улсын, Европын өдрүүд, Тэмдэглэлт ой
 • Сэдэвчилсэн цуврал
 • Улс, үндэстэн хоорондын хэлэлцүүлэг
 • Үндэсний баярын өдрүүд
 • Фото галерей

 • - Дурын -
 • Тэтгэлэг

 • - Дурын -
 • Ажлын сул орон тоо

 • - Дурын -
 • Албаны хүмүүс
 • Бусад
 • Гэрээний агентууд
 • ЕХ-ны төслийн албан тушаалууд
 • Олон улсын албан тушаал
 • Орон нутгийн агентууд
 • Түр агентууд
 • Түр томилогдсон үндэсний мэргэжилтнүүд
 • Төлөөлөгчдийн туслах мэргэжилтнүүд (JPD)
 • Төлөөлөгчдийн цалингүй дадлагажуулах сургалт
 • Хөх дэвтэр дадлагажуулах сургалт - HQ
 • Үндэсний албан тушаал
 • Мэдээ

 • - Дурын - (3) Apply - Дурын - filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Magazines
 • Publications
 • Блогоос
 • Дуу хоолой, үзэл бодол (1) Apply Дуу хоолой, үзэл бодол filter
 • Дээд хэмжээний уулзалтууд
 • Мэдээ (2) Apply Мэдээ filter
 • Ярилцлага
 • Сэдэвчилсэн хуудас

 • - Дурын -
 • Cooperation
 • Бидний тухай - бүтэц, зохион байгуулалт
 • Бодлого - Үйл ажиллагаа
 • ЕХ руу хийх аялал
 • ЕХ-ны бүс нутагтай хийх харилцаа
 • ЕХ-ны бүс улстай хийх харилцаа
 • Ерөнхий
 • Олон улсын байгууллагууд болон форумын харилцаа
 • Тойм
 • Press Material

 • - Дурын -
 • Joint Press Releases
 • Баримтын хуудас
 • Дээд төлөөлөгч/Дэд Ерөнхийлөгчийн үг
 • ЕХ-ны нэрийн өмнөөс өгсөн мэдэгдэл
 • Зөвлөлийн дүгнэлт
 • Мэдээний хайчилбар - хэвлэлд
 • Олон нийтийн хэлэлцүүлэг
 • Орон нутгийн мэдэгдэл
 • ТАХ
 • Тайлбар/илтгэл
 • Хамтарсан мэдэгдэл
 • Хувийн сэтгэгдлийн хуудас
 • Хэвлэлийн мэдээ
 • Хэвлэлийн төлөөлөгчийн мэдэгдэл
 • Хэвлэлийн урилга
 • Элчин сайдын үг
 • Өндөр хэмжээний төлөөлөгч/Дэд Ерөнхийлөгчийн мэдэгдэл
 • Өргөдлийн хариу
 • Төсөл

 • - Дурын -
 • AA implementation
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • Ардчилал, хүний ​​эрх
 • Биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээ
 • Бусад
 • Засаглал
 • Иргэний нийгэм
 • МТ ба харилцаа холбоо
 • Орогнол ба дүрвэгсэд
 • Соёл
 • ХАА, хүнсний аюулгүй байдал
 • Хувийн хэвшлийн хөгжил
 • Худалдаа
 • Хүүхэд, залуучууд
 • Хөдөлмөр эрхлэлт, боломжийн ажил
 • Энх тайван, аюулгүй байдал
 • Эрчим хүч
 • Тендер

 • - Дурын -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • Нээлттэй
 • Хаагдсан
 • Ажил
 • Хангамж
 • Үйлчилгээнүүд
 • Видео

 • - Дурын -

Зохиогчийн мэдээлэл ХАРУУЛ

Өдрүүд ХАРУУЛ