Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Хайх

Хянан засах хэсгүүд ХАРУУЛ

Агуулгын төрөл ХАРУУЛ

Filter by tags:
 • Дуудлага худалдаа

 • - Дурын -
 • Баримт бичгүүд

 • - Дурын -
 • Grant Procedure
 • Ажлын хөтөлбөр
 • Бүтэц, байгууллагын бүтэц
 • Гэрээ
 • Намтар/Товч намтар
 • Олон жилийн үзүүлэлтийн хөтөлбөрүүд
 • Парламентын хамтын ажиллагаа
 • Статистикийн танилцуулга/Судалгаа
 • Стратеги
 • Тайлан
 • Тендер явуулах журам
 • Төрөл бүрийн
 • Хавсралт
 • Хамтарсан баримт бичиг/харилцаа холбоо
 • Харилцан ойлголцлын санамж бичиг
 • Эрх зүйн үндэслэл/Хууль тогтоомж
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • Арга хэмжээнүүд

 • - Дурын -
 • Бизнесийн арга хэмжээ
 • Бусад
 • Бүжиг
 • Дуу хөгжим
 • Дүрслэх урлаг
 • Кино театр
 • Нээлттэй өдөрлөг
 • Олон нийтийн цуглаан, зах
 • Онлайн үйл ажиллагаа
 • Спорт
 • Спортын арга хэмжээ
 • Сургалт, дамжаа
 • Театр
 • Тоглолт
 • Утга зохиол
 • Хурал, конвенц
 • Хурал/семинар
 • Хүлээн авалт
 • Хүүхдэд зориулсан
 • Үзэсгэлэн
 • Үзэсгэлэн, яармаг
 • Erasmus хөтөлбөр
 • ЕХ санхүүжилттэй төслүүд
 • Европын хөгжлийн өдрүүд
 • Европын өдөр
 • Нээлттэй өдөрлөг
 • Олон улсын, Европын өдрүүд, Тэмдэглэлт ой
 • Сэдэвчилсэн цуврал
 • Улс, үндэстэн хоорондын хэлэлцүүлэг
 • Үндэсний баярын өдрүүд
 • Фото галерей

 • - Дурын -
 • Тэтгэлэг

 • - Дурын -
 • Ажлын сул орон тоо

 • - Дурын -
 • Албаны хүмүүс
 • Бусад
 • Гэрээний агентууд
 • ЕХ-ны төслийн албан тушаалууд
 • Олон улсын албан тушаал
 • Орон нутгийн агентууд
 • Түр агентууд
 • Түр томилогдсон үндэсний мэргэжилтнүүд
 • Төлөөлөгчдийн туслах мэргэжилтнүүд (JPD)
 • Төлөөлөгчдийн цалингүй дадлагажуулах сургалт
 • Хөх дэвтэр дадлагажуулах сургалт - HQ
 • Үндэсний албан тушаал
 • Мэдээ

 • - Дурын - (9) Apply - Дурын - filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Magazines
 • Publications
 • Блогоос
 • Дуу хоолой, үзэл бодол (1) Apply Дуу хоолой, үзэл бодол filter
 • Дээд хэмжээний уулзалтууд
 • Мэдээ (8) Apply Мэдээ filter
 • Ярилцлага
 • Сэдэвчилсэн хуудас

 • - Дурын -
 • Cooperation
 • Бидний тухай - бүтэц, зохион байгуулалт
 • Бодлого - Үйл ажиллагаа
 • ЕХ руу хийх аялал
 • ЕХ-ны бүс нутагтай хийх харилцаа
 • ЕХ-ны бүс улстай хийх харилцаа
 • Ерөнхий
 • Олон улсын байгууллагууд болон форумын харилцаа
 • Тойм
 • Press Material

 • - Дурын - (2) Apply - Дурын - filter
 • Joint Press Releases
 • Баримтын хуудас
 • Дээд төлөөлөгч/Дэд Ерөнхийлөгчийн үг
 • ЕХ-ны нэрийн өмнөөс өгсөн мэдэгдэл
 • Зөвлөлийн дүгнэлт
 • Мэдээний хайчилбар - хэвлэлд
 • Олон нийтийн хэлэлцүүлэг
 • Орон нутгийн мэдэгдэл
 • ТАХ
 • Тайлбар/илтгэл
 • Хамтарсан мэдэгдэл
 • Хувийн сэтгэгдлийн хуудас
 • Хэвлэлийн мэдээ (2) Apply Хэвлэлийн мэдээ filter
 • Хэвлэлийн төлөөлөгчийн мэдэгдэл
 • Хэвлэлийн урилга
 • Элчин сайдын үг
 • Өндөр хэмжээний төлөөлөгч/Дэд Ерөнхийлөгчийн мэдэгдэл
 • Өргөдлийн хариу
 • Төсөл

 • - Дурын -
 • AA implementation
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • Ардчилал, хүний ​​эрх
 • Биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээ
 • Бусад
 • Засаглал
 • Иргэний нийгэм
 • МТ ба харилцаа холбоо
 • Орогнол ба дүрвэгсэд
 • Соёл
 • ХАА, хүнсний аюулгүй байдал
 • Хувийн хэвшлийн хөгжил
 • Худалдаа
 • Хүүхэд, залуучууд
 • Хөдөлмөр эрхлэлт, боломжийн ажил
 • Энх тайван, аюулгүй байдал
 • Эрчим хүч
 • Тендер

 • - Дурын -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • Нээлттэй
 • Хаагдсан
 • Ажил
 • Хангамж
 • Үйлчилгээнүүд
 • Видео

 • - Дурын -

Зохиогчийн мэдээлэл ХАРУУЛ

Өдрүүд ХАРУУЛ

 1. Press releases
 2. Press releases
 3. News stories
 4. News stories
 5. News stories
 6. Voices and views
 7. News stories
 8. News stories
 9. News stories
 10. News stories

Pages