Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 3 of 3

Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i dag fremlagt ambitiøse planer, der skal fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders indflydelse og status i hele Den Europæiske Unions optræden udadtil.

På den internationale støttedag for torturofre mindes vi ofrene for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. I en tid, hvor verden står sammen for at få bugt med coronaviruspandemien, skal menneskerettighederne fortsat udgøre kernen i vores kamp. På denne dag giver vi hundredtusindvis af mennesker, der har været udsat for tortur, og dem, der stadig tortureres i dag, en stemme.

Det er nu 10 år siden, FN's Generalforsamling vedtog De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP), som fastsætter en retlig ramme for oprindelige folks rettigheder, værdighed og trivsel.