Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 3 of 3

Днес Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха амбициозни планове за насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените в областта на външната дейност на Европейския съюз като цяло.

На международния ден за подкрепа на жертвите на изтезания отдаваме почит на жертвите на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение. В момент, когато светът обединява усилията си, за да се справи с пандемията от коронавирус, правата на човека трябва да останат в основата на нашата борба. На този ден даваме гласност на стотиците хиляди жертви на изтезания и на тези, които все още са изтезавани днес.

Преди десет години Общото събрание на Организацията на Обединените нации прие Декларацията на ООН за правата на коренното население (ДООНПКН), с която бе създадена рамка за правата, достойнството и благоденствието на коренното население.