Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Байланыш

Delegation of the European Union
to the United Nations - New York


Өкүлчүлүктүн башчысы: 
Mr. Olof Skoog, Ambassador