Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Internationale Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering: verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de EU/vicevoorzitter Josep Borrell

Brussels, 25/06/2020 - 13:32, UNIQUE ID: 200625_11
Statements by the HR/VP

Op de Internationale Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering staan we stil bij de slachtoffers van foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. Op een moment dat de wereld de krachten bundelt om de coronapandemie te boven te komen, moeten mensenrechten centraal blijven staan in onze strijd. Vandaag geven we de honderdduizenden slachtoffers van foltering nu of in het verleden een stem.

Foltering en andere vormen van mishandeling zijn nooit gerechtvaardigd. Het verbod op foltering is absoluut: het gebruik van foltering is onder alle omstandigheden illegaal. De Europese Unie herhaalt haar vaste voornemen om foltering wereldwijd op alle fronten te bestrijden: een verbod op en de voorkoming van foltering, alsook verantwoordingsplicht ten aanzien van de slachtoffers en schadeloosstelling.

De uitroeiing van foltering is een mondiale kwestie, en zou dus ook een wereldwijde ambitie moeten zijn. Het is niet onmogelijk foltering uit te roeien, maar dat resultaat kunnen we alleen samen bereiken. Gezamenlijke inspanningen met internationale partners, en met name de Verenigde Naties, de Raad van Europa en het Internationaal Strafhof, regionale organisaties, nationale partners en het maatschappelijk middenveld kunnen echt het verschil maken. De Alliantie ter bestrijding van de handel in marteltuigen is een goed voorbeeld van de manier waarop we kunnen samenwerken. We roepen alle landen dan ook op zich bij de alliantie aan te sluiten.

De Europese Unie roept nogmaals alle landen op om het antimartelverdrag en het bijbehorende facultatieve protocol te ratificeren en daadwerkelijk uit te voeren. 170 staten hebben zich intussen bij het verdrag aangesloten, waaronder meest recentelijk Angola en Oman, en slechts 25 staten moeten het verdrag nog ratificeren. De wereldwijde toepassing ervan ligt dus binnen handbereik.

Met het Europees instrument voor democratie en mensenrechten ondersteunt de EU maatschappelijke organisaties overal ter wereld die foltering voorkomen en slachtoffers bijstaan. Concreet heeft de Europese Unie de voorbije tien jaar meer dan 80 miljoen euro toegewezen aan organisaties die op dat gebied het voortouw nemen. We blijven mensenrechtenverdedigers die moedig stelling nemen tegen foltering overal ter wereld steunen.

Tags:
Editorial Sections:

Author