Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Europakommisjonen vedtar hvitbok om utenlandske subsidier i det indre marked

17/06/2020 - 16:21
News stories

Kommisjonen har vedtatt en hvitbok som omhandler de konkurransevridende effektene av utenlandske subsidier i det indre marked.

 

I arbeidet med ny lovgivning søker Europakommisjonen nå synspunkter og innspill fra alle interessenter om alternativene beskrevet i hvitboken. Den offentlige høringen vil være åpen frem til 23. september 2020.
 

EUs konkurranseregler, handelspolitikk og regler for offentlige anskaffelser spiller en viktig rolle i å sikre rettferdige betingelser for selskaper som opererer i det indre marked.
 

Tilskudd fra medlemsland har alltid vært underlagt EUs statsstøtteregler for å unngå konkurransevridning. Tilskudd fra utenlandske myndigheter til selskaper i EU ser ut til å ha en økende negativ innvirkning på konkurransen i det indre marked, men faller samtidig utenfor EUs statsstøttekontroll. Man ser et økende antall tilfeller der utenlandske subsidier ser ut til å ha lagt til rette for anskaffelser av EU-selskaper eller påvirket investeringsbeslutninger, markedsoperasjoner eller prosessen i offentlige anskaffelser, til skade for ikke-subsidierte selskaper.
 

Hvitboken foreslår derfor løsninger og etterlyser nye verktøy for å løse dette problemet. Tre foreslåtte alternativer (såkalte “moduler”) tar sikte på å adressere de negative effektene av utenlandske subsidier: 
(i) i det indre marked generelt (modul 1) 
(ii) i anskaffelser av EU-selskaper (modul 2)
(iii) under EUs innkjøpsprosedyrer (modul 3)
 

Disse modulene kan også være komplementære til hverandre, snarere enn alternativer. I hvitboken foreslås det samtidig en generell tilnærming til utenlandske subsidier i forbindelse med EU-finansiering.

Les mer her

Editorial Sections: