Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Cairt eagraíochta SEGS

01/01/2022 - 08:00
Structure and Organigramme

Léiríonn cairt eagraíochta SEGS an struchtúr atá aige.

Déanann an tArd-Rúnaí agus na Leas-Ard-Rúnaithe maoirseacht ar an gcuid is mó den obair laethúil a dhéantar ag ceanncheathrú SEGS.

Tá cúig roinn mhóra ann a fhreastalaíonn ar chodanna éagsúla den domhan – an tAigéan Ciúin-an Áis, an Afraic, an Eoraip agus an Áis Láir, Mórcheantar an Mheánoirthir, agus Críocha Mheiriceá.

Editorial Sections:

Author