Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

EĀDD struktūrshēma

01/01/2022 - 08:00
Structure and Organigramme

EĀDD struktūrshēma ataino dienesta struktūru.

Lielāko daļu ikdienas darba EĀDD galvenajā mītnē pārrauga ģenerālsekretāre un ģenerālsekretāres vietnieki.

Pieci lieli departamenti aptver dažādas pasaules teritorijas – Āziju un Klusā okeāna reģionu, Āfriku, Eiropu un Vidusāziju, plašāko Tuvo Austrumu reģionu un Amerikas kontinentus.

Editorial Sections:

Author