Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Организационна структура на ЕСВД

01/01/2022 - 08:00
Structure and Organigramme

Органиграмата на ЕСВД онагледява нейната структура.

По-голямата част от ежедневната работа в седалището на ЕСВД протича под наблюдението на генералния секретар и на заместник генералните секретари.

Пет големи отдела покриват различните части на света — Азия и Тихоокеанския басейн, Африка, Европа и Централна Азия, Близкия изток в широк смисъл и Северна и Южна Америка.

Editorial Sections:

Author