Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Тим за печат и информации во Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија

Press and Information

Phone number: 

(+389) 2 3248 500