Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության մամուլի և տեղեկատվության թիմ

Press and Information

Phone number: 

+ 374 (10) 54 64 94