Представництво Європейського Союзу в Україні

Прес-брифінг з нагоди Діалогу високого рівня Україна-ЄС з питань транспорту

Київ, 22/05/2019 - 15:02, UNIQUE ID: 190522_15
Invitations for the press

English version is below

24 травня, Міністерство інфраструктури України спільно з проектом ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» проведуть прес-брифінг з нагоди Діалогу високого рівня Україна-ЄС з питань транспорту, що відбудеться в той самий день.

 

Питання до обговорення:

  • Ключові аспекти співробітництва між Україною та ЄС у транспортному секторі
  • Проблеми та можливості для реформування та модернізації
  • Майбутні кроки у виконанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Прес-брифінг з нагоди Діалогу високого рівня Україна-ЄС з питань транспорту

Коли?

24 травня 2018 року, 10:00. Початок реєстрації о 09:45

Де?

M1 Club Hotel -Лідерсівський бульвар, 1, Одеса.

Ключові учасники:

  • Хенрік Хололей, генеральний директор з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії
  • Володимир Омелян, Міністр інфраструктури України

 

Робочі мови заходу: українська та англійська. Буде забезпечено синхронний переклад.

 

Акредитація ЗМІ:  Курас Тетяна, tetiana.kuras@egis-ukraina@com  або за телефоном + 098 576 28 44.

 

Довідкова інформація: Транспорт є однією з ключових галузей співробітництва між ЄС та Україною. Відповідно до статті 368 Угоди про асоціацію, основною метою цього партнерства є сприяння реструктуризації та модернізації транспортної галузі України та її поступове наближення до стандартів та політики ЄС.

Проект технічної допомоги ЄС AASISTS «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» спрямований на підтримку Міністерства інфраструктури, відповідних агентств у галузі транспорту та усіх зацікавлених сторін у досягненні конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи, інноваційного розвитку транспортної галузі та глобальних інвестиційних проектів, безпечного, екологічного чистого та енергоефективного транспорту. Проект виконує консорціум на чолі з Egis International у партнерстві з Expertise France. Бюджет проекту технічної допомоги становить 3,7 млн євро на період з грудня 2015 до липня 2019.

________________

Press briefing
“EU – Ukraine High Level Transport Dialogue”

 

On May 24, 2019, the Ministry of Infrastructure of Ukraine jointly with the EU project “Support to the implementation of the Association Agreement and of the National Strategy in the Transport Sector in Ukraine” will hold a press briefing in the context of EU-Ukraine High Level Transport Dialogue which takes place on the same day.

 

The following issues will be discussed:

  • Key aspects of cooperation between Ukraine and the EU in the transport sector
  • Challenges and opportunities for reform and modernisation
  • Future steps in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement

Media representatives are warmly invited to attend

What?

Press briefing “EU – Ukraine High Level Transport Dialogue”

When?

May 24, 2019, 10:20. Registration starts at 09:30

Where?

M1 Club Hotel – 1 Lidersivskyi Blvd, Odesa

Key participants

  • Henrik Hololei, Director-General for Mobility and Transport, European Commission
  • Volodymyr Omelyan, Minister of Infrastructure

 

English and Ukrainian are the working languages. Simultaneous interpretation will be provided.

 

To confirm your participation, please contact Tetiana Kuras via tetiana.kuras@egis-ukraina.com or at + 098 576 28 44.

 

Background information:

Transport represents one of the key areas of cooperation between the EU and Ukraine. In accordance with article 368 of the Association Agreement, the primary purpose of this partnership is to facilitate the restructuring and modernisation of Ukraine’s transport sector and gradual approximation towards operating standards and policies comparable to those in the EU, in particular including the promotion of efficient and safe and secure transport operation.

The EU funded technical assistance project AASISTS (Support to the Implementation of the Association Agreement and of the National Strategy in the Transport Sector in Ukraine) aims to support the Ministry of Infrastructure and the related transport agencies and stakeholders in achieving: a competitive and efficient transport system, an innovative development of transport sector and global investment projects, a safe, environmentally friendly and energy efficient transport. The project is implemented by a consortium led by Egis International in partnership with Expertise France. The budget of the technical assistance project is EUR 3.9 mln for the period of December 2015 – July 2019.

Редакторські розділи: