Представництво Європейського Союзу в Україні

Сила нового мислення: ЄБРР та ЄС підтримують українських «кліматичних інноваторів»

Київ, 20/09/2021 - 15:17, UNIQUE ID: 210920_18
Press releases

English version is below

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський Союз (ЄС) надають нові гранти інноваційним українським компаніям, які використовують новітні підходи та технології для підвищення кліматичної сталості. 

Шість компаній з України отримали Кліматичні Інноваційні Ваучери на суму майже у 240 000 євро на церемонії нагородження за участі Комісара ЄС з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюса Сінкявічуса, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та заступниці голови Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Ірини Кравченко. Ці кошти покривають 75% витрат (до €50000) на інноваційні рішення та технології, які розвивають та впроваджують компанії переможці для протистояння змінам клімату.

«Бізнес-інновації та чисті технології є ключовими для реалізації Європейським Союзом Green Deal. Пом'якшення наслідків зміни клімату та екологічні інновації лежать в основі нашої політики, зокрема, коли мова йде про співпрацю з партнерами. Надзвичайно обнадійливо бачити, як новатори з України, однієї з наших найближчих країн-партнерів, сприяють цим зусиллям. Євросоюз щасливий допомагати їм у цьому», зазначив Єврокомісар Сінкевичюс.

Серед підтриманих інновацій є сільськогосподарські безпілотники, сталі житлові комплекси, панелі із переробленого пластику для інтер’єрів та інше.

Заступник Голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко сказала: «Я вражена готовністю переможців вирішувати нагальні проблеми кліматичних змін за допомогою чистих технологій. Інвестування в інновації прискорює розвиток проривних чистих технологій, що мають великий вплив, а отже ЄБРР радий підтримати нові успішні українські компанії в рамках нашої Програми Кліматичних Інноваційних Ваучерів».

Переможцями Кліматичних Інноваційних Ваучерів стали компанія, що виготовляють пластикові панелі із відходів «Зе Гуд Пластик Компані», архітектурна студія «Екодар», виробник дріжджів «Ензим», інженерна фірма «Домініон», компанія з управління водними ресурсами «Віва Вікторія» та «Лабораторія перспективних ракетних двигунів», що займається ракетно-космічними технологіями

«Зе Гуд Пластик Компані» розширює виробництво високоякісних пластикових панелей із вторинної сировини для інтер’єрів, виробництва меблів тощо, таким чином скорочуючи вплив на довкілля.

Архітектурна студія «Екодар» використовує технологію «цифрових близнюків» для втілення своїх проєктів енергоефективних та дружніх до довкілля будівель по всьому світі.

Провідний український виробник дріжджів компанія «Ензим» збільшує ефективність своєї біогазової станції та зменшує обсяги стічних вод, що утворюються в процесі виробництва дріжджів.

Компанія «Домініон» розробила мобільний завод на базі вантажного причепа для виготовлення полімерних труб великого діаметру безпосередньо на будівельних майданчиках. Це дозволяє уникнути транспортування труб з місця виготовлення на місце монтажу, а отже зменшити шкідливі викиди в атмосферу.

«Віва Вікторія» розробляє системи клімат-контролю для теплиць, що інтегрують вентиляцію, обігрів, полив, регулювання освітлення та внесення добрив тощо та забезпечують також дистанційне управління.

«Лабораторія перспективних ракетних двигунів» завершує розробку безпілотного літака для внесення з повітря пестицидів або добрив, який замінить застарілі сільськогосподарські літаки Ан-2.

«Український Уряд не стоїть осторонь кліматичних викликів й активно підтримує інновації та «зелену» трансформацію української економіки. Я сподіваюся, що наступні роки всі наші інвестиції будуть виключно «зелені». Я впевнений, що буде просто неможливо залучити інвестиції у бізнеси, які не змінюються відповідно до кліматичних цілей», - зазначив міністр Роман Абрамовський.

Програма Кліматичні Інноваційні Ваучери реалізується в рамках ініціативи ЄБРР «Центр фінансування та передачі технологій у сфері кліматичних змін» (FINTECC), яку ЄС підтримує через свою ініціативу EU4Climate.

Перші кошти за цією програмою були видані у 2017 р. в Україні. Станом на сьогодні вже 26 українських компаній отримали гранти на загальну суму майже €1 млн.

В Україні ця програма реалізується консорціумом під керівництвом greencubator, за участі консалтингової компанії CIVITTA.

____________

 

The power of new thinking: EU and EBRD boost Ukrainian climate innovators

 

The European Union (EU) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) are extending new grants to help innovative Ukrainian firms seeking to improve climate resilience with new approaches.

Six Ukraine-based companies received climate innovation vouchers during an award ceremony. The prize covers 75 per cent of the eligible costs (up to €50,000) of pioneering solutions and technologies implemented by the private companies to address climate change. The ceremony took place in the presence of Virginijus Sinkevičius, European Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries, Minister of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine Roman Abramovskyi, and EBRD Deputy Head of Ukraine Iryna Kravchenko.

“Business innovation and cleantech are key to deliver the EU Green Deal. Climate change mitigation and eco-innovations are at the heart of our policies, including when it comes to working with our partners. It is extremely encouraging to witness how innovators from Ukraine, one of our closest partner countries, contribute to these efforts. The EU is happy to help them”, said Commissioner Sinkevičius.

Innovations that were rewarded include agricultural drones, sustainable housing complexes, recycled plastic panels for interiors and more. To date, EU and EBRD have provided €1 million in climate innovation vouchers in Ukraine

Irina Kravchenko, EBRD Deputy Director for Ukraine, said: “I am very much impressed by the commitment of today’s winners to tackle the climate emergency through clean technologies. Investing in innovation will accelerate the development of high-impact breakthrough clean technologies, and the EBRD is delighted to support new successful Ukrainian businesses with our climate innovation voucher programme.”

The winners include the producer of recycled plastic the Good Plastic Company, the architecture studio Ekodar, the yeast producer Enzym, the engineering firm Dominion, the water and rainwater management company Viva Victoria and the Laboratory of Advanced Jet Propulsion, a workshop focused on rocket-space-technologies. 

The Good Plastic Company is expanding the production of high quality, recycled and recyclable plastic panels for interiors, furniture, and other applications while lowering its environmental footprint.

Ekodar Architecture Studio is pioneering digital twin technology to scale their energy-efficient and environmentally friendly building projects globally.

Enzym, Ukraine’s leading yeast producer, is increasing the efficiency of its biogas reactor and reducing wastewater pollution in the yeast production process.

Dominion has designed an innovative trailer-based mobile plant, which produces large-diameter polymer pipes at construction sites to eliminate the emissions-intensive transportation of pipes from production facilities to construction sites.

Viva Victoria is developing climate control systems for greenhouses that integrate management of ventilation, heating, watering, dimming, lighting, and fertilisation and allow remote access.

The Laboratory of Advanced Jet Propulsion is completing the development of a full-sized drone for the aerial application of pesticides or fertilizers, intended to replace obsolete agricultural An-2 aircrafts.

“The Ukrainian government does not stand aside from climate challenges and actively supports innovation and green transformation of the Ukrainian economy. I hope that in the coming years, all our investments will be exclusively green. I am sure that it will be impossible to attract investments in businesses that are not transformed following climate goals” - highlighted Minister Roman Abramovskyi.

The Climate Innovation Vouchers programme is part of the EBRD’s Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change (FINTECC), supported by the EU through its EU4CLIMATE initiative. In 2017, Ukraine became the first country to benefit from the scheme. To date, €1 million was provided to 26 Ukrainian companies under the programme.

The Climate Innovation Vouchers project is implemented by a consortium led by greencubator, with the participation of CIVITTA.

Редакторські розділи:

Автор