Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 20 – 26 вересня

Київ, 20/09/2021 - 11:11, UNIQUE ID: 210920_8
Press releases

English version is below

Анонси подій: 20 26 вересня

 

Події в Україні

 

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

10.09-3.10

House of Europe у Івано-Франківську

Контакти:

Олексій Педосенко

oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua

2.09-8.10

Тиждень сталої енергетики у Гнівані

Організовується

Енергоефективний Гнівань – енергетична політика сталого розвитку міста Гнівань

Контакти:

Анастасія Ланова

lanova.nastya@gmail.com

+380 93 347 10 07

20-24.09

Вебінар «Концепція ризик аналізу в галузі безпеки харчування, здоров’я та благополуччя тварин в Україні

Організовується програмою з вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні

Контакти:

Ірина Проценко

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

20.09

Національна стратегія щодо переробки відходів: презентація та дискусія

Організовується EU4Climate

Контакти:

Viktoriya Yashkina

viktoriia.yashkina@undp.org

+380 67 952 24 34

21-23.09

Практичний тренінг-курс «Використання технік полімеразної ланцюгової реакції: виявлення в їжі та вірусних збудників

Організовується програмою з вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні

Контакти:

Ірина Проценко

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

21.09

Семінар «Адаптація освіти щодо підготовки ветеринарів в Україні до європейських та міжнародних стандартів: завдання та перспективи»

Організовується програмою з вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні

Контакти:

Ірина Проценко

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

22-24.09

Професійна програма розвитку державних службоців, категорія А: лідерство в публічному адмініструванні, особистість, команда, інституція

 Організовується за підтримки реформи держуправління в Україні

Контакти:

Ірина Свіре

iryna.sweere@gmail.com

+380 67 404 46 94

24.09

РІШЕЛЬЄ-ФОРУМ: Державна служба 3.0: форсайт і перетворення

Організовується за підтримки реформи держуправління в Україні

Контакти:

Ірина Свіре

iryna.sweere@gmail.com

+380 67 404 46 94

 


______________

 

Weekly announcement leaflet

 

Announcements:  20 – 26 September

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Relevant information

10.09-3.10

House of Europe in Ivano-Frankivsk

By House of Europe

Contacts:

Oleksii Pedosenko

oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua

2.09-8.10

Sustainable energy week 2021 in Hnivan town

By Energy efficient Hnivan – energy policy for sustainable development of Hnivan town

Contacts:

Anastasiia Lanova

lanova.nastya@gmail.com

+380 93 347 10 07

20-24.09

Webinar “Concept of risk analysis in the field of food safety, animal health and welfare”

By Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal health and welfare in Ukraine

Contacts:

Iryna Protsenko

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

20.09

National Cycling Development Strategy: Presentation and Discussion

By EU4Climate

Contacts:

Viktoriya Yashkina

viktoriia.yashkina@undp.org

+380 67 952 24 34

21-23.09

Practical training course on the application of PCR techniques in the detection, identification of food and viral pathogens

By Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal health and welfare in Ukraine

Contact:

Iryna Protsenko

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

21.09

Seminar "Adaptation of Ukrainian veterinary education to European and international standards: tasks and prospects"

By Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal health and welfare in Ukraine

Contacts:

Iryna Protsenko

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

22-24.09

Professional development programme for Civil Servants Category A: Leadership in public administration: personality, team, institution

By Support to comprehensive reform of public administration in Ukraine

Contact:

Iryna Sweere

iryna.sweere@gmail.com

+380 67 404 46 94

24.09

RICHELLE FORUM. CIVIL SERVICE 3.0: FORSITE AND TRANSFORMATION

By Support to comprehensive reform of public administration in Ukraine

Contacts:

Iryna Sweere

iryna.sweere@gmail.com

+380 67 404 46 94

Редакторські розділи:

Автор