Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 26 липня – 1 серпня

Київ, 26/07/2021 - 13:21, UNIQUE ID: 210726_4
Press releases

English version is below

Анонси подій: 26 липня – 1 серпня

 

Події в Україні

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

26.07-1.08

Публічне голосування онлайн на окремих платформах у Івано-Франківській, Одеській, Тернопільскій, Житомирський областях як частина областного пітчингу

Організовується  проектом підсилення крос-секторальної співпраці для соціальних проектів  (SC3)

Контакти:

Софія Шульга

sofia.shulga@britishcouncil.org.ua

26-27.07

Вебінар з управління ризиками, комунікаційної стратегії та кризового менеджменту в державах ЄС

Організовується програмою з вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні

Контакти:

Ірина Проценко

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

27.07

Вебінар «Девелопмент аудіовізуальних творів»

Організовується Креативною Європою

Деталі: тут

Реєстрація: тут

28.07

Вебінар «Дистрибуція аудіовізуальних робіт»

Організовується Креативною Європою

Деталі: тут

Реєстрація: тут

28.07

Візит професора Георга Мільбрадта та представників Представництва ЄС в Україні до регіонального офісу U-LEAD в Одесі

Організовується програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» - Фаза II

Контакти:

Маріана Семенишин

mariana.semenyshyn@giz.de

+380 96 115 39 53

 _______________

 

Weekly announcement leaflet

 

Announcements:  26 July – 1 August

 

Events in Ukraine

Date

Event

Relevant information

26.07-1.08

Public voting (online at separate platform) in Ivano-Frankivsk, Odesa, Ternopil, Zhytomyr Oblasts as part of the oblast pitching

By Strengthening Cross-Sectoral Collaboration for Social Cohesion (SC3) Project

Contacts:

Sofia Shulga

sofia.shulga@britishcouncil.org.ua

 

26-27.07

Webinar on risk communication, communication strategy, and crisis management in the EU Member-States

By Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal health and welfare in Ukraine

Contacts:

Iryna Protsenko

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

27.07

Development of audiovisual works

By Creative Europe

Details: here

Registration: here

28.07

Distribution of audiovisual works

By Creative Europe

Details: here

Registration: here

28.07

Visit of Prof. Georg Milbradt and EUD representatives to the Odesa Regional Office of U-LEAD

By U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme - Phase II

Contacts:

Mariana Semenyshyn

mariana.semenyshyn@giz.de

+380 96 115 39 53

Редакторські розділи:

Автор