Delegation of the European Union to Ukraine

За підтримки ЄС та ЄІБ українські університети підвищать енергоефективність та оновлять навчальні будівлі й гуртожитки

Київ, 26/07/2021 - 15:35, UNIQUE ID: 210726_5
Press releases

English version is below

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) інвестує 120 млн євро у комплексну термомодернізацію українських університетів у межах проекту «Вища освіта України», що є складовою спільної підтримки, яку ЄІБ та ЄС надають Україні у сфері енергоефективності. Проект також співфінансується Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) на суму 30 млн євро.

Близько 49 млн євро інвестицій отримають шість державних закладів вищої освіти в Чернігові, Харкові, Львові, Полтаві, Сумах та Вінниці. 26 липня 2021 року вони підписали контракти з компанією Gopa Infra (Німеччина), яку обрано Консультантом з проектування та нагляду в межах реалізації проекту. Крім того, ці університети отримають грантове фінансування на суму 10 млн євро через Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). Головний партнер проекту – Міністерство освіти і науки України.

Вінницький національний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Національний університет «Чернігівська політехніка» та Сумський державний університет беруть активну участь у першому етапі проекту «Вища освіта України», щоб оновити свої навчальні й науково-дослідні будівлі та гуртожитки. До них невдовзі приєднаються ще вісім закладів вищої освіти, які на конкурсній основі вибороли право взяти участь у другому етапі проекту. Це важливий крок на шляху підвищення енергоефективності та адаптації до змін клімату в секторі вищої освіти України. Очікується, що виконання робіт з термомодернізації в університетах першого етапу проекту розпочнеться восени 2022 року.

Інвестиції в комплексне енергоефективне оновлення 86 будівель допоможуть значно знизити витрати на опалення та електроенергію, забезпечити комфортні умови для навчального процесу й проживання студентів і спрямувати заощаджені кошти на розвиток матеріально-технічної та дослідницької бази університетів-учасників. При цьому обсяг викидів парникових газів зменшиться на понад 19 200 тон або 48% щорічно, рівень енергоспоживання знизиться майже на 44%, а щорічна економія коштів складатиме понад 3,5 млн євро порівняно з базовим споживанням.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет підкреслив: «Завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком та за підтримки Європейського Союзу Міністерство освіти і науки України розпочинає комплексну модернізацію інфраструктури закладів вищої освіти. Це дозволить покращити навчальні, робочі та санітарно-гігієнічні умови в університетах, підвищити якість освітнього процесу, розширити можливості для академічної та наукової діяльності, скоротити експлуатаційні витрати і досягти суттєвої економії ресурсів. Окрім того, енергоефективні, екологічно відповідальні та стійкі до змін клімату університети сприятимуть переходу до зеленої економіки і сталого розвитку місцевих громад та країни загалом».

Голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон наголосив: «Українська молодь – це майбутнє країни, і вона потребує високоякісної освіти та комфортних умов для навчання. Комплексна термомодернізація українських університетів надає значні можливості для закладів вищої освіти зацікавити нових студентів та зменшити витрати на комунальні послуги, експлуатацію й утримання будівель. Вона також сприятиме зеленій трансформації у секторі освіти. Це, безперечно, добра новина для студентів, викладачів та довкілля».

Заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло зазначив: «ЄС рішуче підтримує трансформацію в напрямі енергоефективності в усіх секторах української економіки. Завдяки інвестиціям цей проект сприятиме поліпшенню теплоізоляції, осучасненню систем опалення, вентиляції та освітлення в університетах та закладах вищої освіти. Окрім безпосередніх результатів, як-от економія енергії і уникнення викидів, це також принесе значну суспільну користь, забезпечивши студентів і викладачів комфортними, ефективними, а також екологічними та безпечними для довкілля спорудами. Ми сподіваємось на швидке і успішне практичне впровадження нових моделей енергоефективних будівель».

 

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це банк Європейського Союзу та інституція довгострокового кредитування. Це також єдиний банк, чиїм власником є держави-члени Євросоюзу, і який представляє інтереси цих держав. ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на яку припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Банк фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам. Нині ЄІБ є одним із найбільших інвесторів в Україні з портфелем кредитів та гарантій на загальну суму понад 7 млрд євро. Зокрема, за останній рік банк збільшив обсяг інвестицій на 1,1 млрд євро – більше, ніж будь-яка інша міжнародна фінансова інституція.

Проект «Вища освіта України», що має на меті оновити навчальні, науково-дослідні та допоміжні споруди в обраних університетах України, є складовою спільної фінансової підтримки, яку Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський Союз (ЄС) надають Україні у сфері енергоефективності в межах спеціальної угоди. Проект передбачає підвищення енергоефективності університетських будівель, зменшення їхніх експлуатаційних витрат, покращення якості навчальних, академічних, науково-дослідних та житлових приміщень.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд, створений під час головування Швеції в Європейському Союзі у 2009 році, що підтримується низкою донорів і міжнародних фінансових установ. Розмір фонду E5P для України становить 137,5 млн євро, куди входять внески від Європейського Союзу як найбільшого донора, Швеції як найбільшого двостороннього донора, Німеччини, Норвегії, Швейцарії, США, Данії, Польщі, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Ірландії та Словаччини. Україна також є донором E5P із внеском у розмірі 20 млн євро. Гранти E5P використовуються разом із кредитами від міжнародних фінансових інституцій для підтримки інвестицій у муніципальну інфраструктуру. Ці інвестиції покликані підвищити енергоефективність в Україні, а також позитивно вплинути на довкілля та боротьбу зі зміною клімату.

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) – це міжнародна фінансова інституція, яка фінансує малі та середні проекти з метою демонстрації нових зелених технологій або рішень із потенціалом масштабування. Проект «Вища освіта України» співфінансується НЕФКО, що надала позику в розмірі 30 млн євро в рамках кредитної угоди підписаної в грудні 2017 року. Проект націлено на підвищення енергоефективності та отримання заощадження енергоносіїв зі зниженням викидів парникових газів в університетах, з одночасним покращенням якості навчання, навчальної, соціальної та науково-дослідної бази а також зі зниженням витрат на їх утримання. П’ять підпроектів у п’яти університетах – Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова в Києві, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника в Івано-Франківську, Ужгородському національному університеті та Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА) – загальною вартістю біля 25 млн євро на даний час знаходяться на різних етапах впровадження.

 

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, до: Юрія Матюшенка, завідувача сектору з питань інвестиційної діяльності та міжнародних проектів Міністерства освіти і науки України: +38 (044) 481 47 52, matyushenko@mon.gov.ua; Мар’яни Шіпош, комунікаційного експерта проекту «Вища освіта України»: +38 050 558 67 41, m.shiposh@fgl-energy.com; Ольги Сушицької, комунікаційного менеджера ЄІБ в Україні: +38 067 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org.

_____________

 

EU and EIB to improve energy efficiency and renovate teaching facilities and dormitories of Ukrainian universities

 

The European Investment Bank (EIB) is investing EUR 120 million in a comprehensive thermal refurbishment of six Ukrainian universities in the framework of the Ukraine Higher Education Project, which is an integral part of the joint EIB and EU support provided to Ukraine in the field of energy efficiency. The Project is also co-financed by the Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) in the amount of EUR 30 mln.

About EUR 49 mln will be invested in the six state higher education establishments in Chernihiv, Kharkiv, Lviv, Poltava, Sumy and Vinnytsia. On July 26, 2021, they signed the contracts with Gopa Infra (Germany), which was selected as Design and Supervision Consultant in the framework of the Project implementation. In addition, these universities will receive the grant funding in the amount of EUR 10 mln through the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) Fund. The main partner of the Project is the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Chernihiv Polytechnic National University, Lviv Polytechnic National University, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, National University “Yuri Kondratiuk Poltava Polytechnic”, Sumy State University and Vinnytsia National Technical University actively participate in the Phase I of the Ukraine Higher Education Project to improve their teaching and research facilities and dormitories. They will soon be joined by eight more higher education establishments, which were selected on a competitive basis to take part in the Phase II of the Project. This is an important step on the way to advancing energy efficiency and climate change adaptation in the higher education sector in Ukraine. The implementation of thermal modernisation works at the Phase I universities is expected to start in the fall of 2022.

The investments in the comprehensive energy efficient refurbishment of 86 buildings will help significantly reduce heating and electricity costs, provide comfortable studying and living conditions for students and allocate the saved funds in the development of technical infrastructure and research facilities of the participating universities. At the same time, they will get more than 19,200 tons or 48% of annual greenhouse gases (GHG) emission reduction, decrease of energy consumption by almost 44% and over EUR 3.5 mln of annual budget savings as compared to baseline consumption.

Minister of Education and Science of Ukraine Serhiy Shkarlet said: “Thanks to the cooperation with the European Investment Bank and with the support of the European Union, the Ministry of Education and Science of Ukraine is launching a comprehensive modernisation of the infrastructure of higher education establishments. It will help improve studying, working, hygienic and sanitary conditions at the universities, enhance the quality of educational process, expand opportunities for academic and research activities, reduce operational costs and achieve significant savings. In addition, energy-efficient, environmentally responsible and climate-resilient universities will contribute to the transition to green economy and sustainable development of local communities and the whole country.”

Head of the EIB Resident Representation for Ukraine Jean-Erik de Zagon said: “Ukrainian youth is the future of the country and needs to be provided with high-quality education as well as with a comfortable environment for learning. A comprehensive thermal refurbishment of Ukrainian universities presents significant opportunities for higher education facilities to attract new students and to reduce utility, operation, and maintenance costs. It also contributes to the green transition of the education sector. It is certainly good news for students, teachers and the environment.”

Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine Rémi Duflot said: “The EU strongly supports energy-efficiency oriented transformation in all sectors of the Ukrainian economy. This project targets universities and higher-education facilities with investments in thermal insulation, modern heating, ventilation and lighting systems. Apart from its direct result in terms of energy saved and emissions avoided, it also brings about social benefits by providing comfortable, efficient, and environmentally and climate friendly facilities for students and faculty. We look forward to a quick and smooth implementation of the new designs in practice.”

 

Background information

European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals. The EIB has worked with Ukraine since 2007. Ukraine has been the main recipient country of EIB support in the Eastern Neighbourhood, accounting for more than 60% of EIB lending activity in this region. The Bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action, and innovation. Today, the EIB is one of the largest investors in Ukraine with signed projects of about EUR 7 bn. In the last year, the Bank increased investments to EUR 1.1 Bn, which is more than any other international financial institution.

Ukraine Higher Education Project, which aims to refurbish teaching, research and supporting facilities of selected universities in Ukraine, is a part of the joint European Investment Bank (EIB) and European Union (EU) financial support provided to Ukraine in the field of energy efficiency under the delegation agreement. The Project provides for improving energy efficiency of the universities’ buildings, reducing their running costs, increasing the quality of teaching, learning, academic, research and residential facilities.

Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) is a multi-donor and multi-IFI support fund created thanks to an initiative of the Swedish Presidency of the European Union in 2009. The E5P fund for Ukraine totals  EUR 137.5 mln representing pledges made by the European Union, as the largest contributor, Sweden as the largest bilateral contributor to the fund, Germany, Norway, Switzerland, United States, Denmark, Poland, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Ireland and Slovakia. Ukraine is also a donor to the E5P with EUR 20 mln. The E5P grants are used alongside the IFI loans to support municipal infrastructure investments that will boost Ukraine's energy efficiency, while also having a beneficial impact on the environment and combating climate change.

The Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) is an international financial institution that finances small and medium-sized green projects with the aim to demonstrate new technologies or solutions with scale-up potential. Ukraine Higher Education Project is co-financed by Nefco with EUR 30 mln loan to Ukraine, signed in December 2017. The project’s objective is to achieve energy efficiency and energy savings supported by reduction of GHG emissions in the universities while improving the quality of teaching, learning space social and academic research facilities and reducing the operating costs of the universities. The five sub-projects in five universities – Dragomanov NPU, Kyiv (DNPU), Ivan Franko National University of Lviv, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Uzhhorod National University and Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture (KNUBA) – worth about EUR 25 mln, are at the moment in various phases of implementation.

 

For more details, please contact: Yurii Matyushenko, Head of the Sector for Investment Activity and International Projects, Ministry of Education and Science of Ukraine, +38 (044) 481 47 52, matyushenko@mon.gov.ua; Maryana Shiposh, Communication Expert of the Ukraine Higher Education Project, +38 050 558 67 41, m.shiposh@fgl-energy.com; Olga Sushytska, EIB Communication Manager, +38 067 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org.

Editorial Sections:

Author