Delegation of the European Union to Ukraine

Запрошення для ЗМІ (уточнено адресу): 27 січня – 2 лютого відбудеться візит високопосадовців ЄС до Приазов’я

Kyiv, 29/01/2019 - 11:28, UNIQUE ID: 190129_5
Invitations for the press

English version is below

 

Можливості для ЗМІ:

УВАГА: Уточнено адресу підходу до преси в Мелітополі. Решта можливостей для ЗМІ залишається без змін.

 

Що: прес-брифінг місії ЄС (пряма трансляція за посиланням https://www.facebook.com/donbaspublictv/)

Де:  коворкінг «Халабуда», вул. Нільсена 60, Маріуполь

Коли: 29 січня, 18:30 – 19:15

Акредитація/контакти: Юлія Діденко, didenko@pravda.dn.ua, +38066 134 12 28

 

Що: спільний підхід до преси разом з мером Бердянська

Де:  Бердянська міська рада,  площа Єдності 2

Коли:  30 січня, 17:30-18:00

Акредитація/контакти: реєстрація ЗМІ на місці

 

Що: підхід до преси після зустрічі з міською радою Мелітополя

Де:  Мелітополь, вул. Чернишевського 26

Коли: 1 лютого, 10:30-10:45

Акредитація/контакти: реєстрація ЗМІ на місці

 

Щодо інших запитів, пов’язаних зі ЗМІ,  будь ласка, звертайтеся до Давіда Стуліка, прес-аташе Представництва ЄС в Україні, +380964380324.

 

27 січня – 2 лютого група посадовців Європейського Союзу високого рівня відвідає райони України, прилеглі до Азовського моря.

Головна мета місії ЄС на високому рівні – оцінка економічної, соціальної та політичної ситуації в регіоні, який відчутно постраждав від режиму перевірок, який Росія ввела на Азовському морі. Особливо регіон постраждав після ескалації у Керченські протоці та Азовському морі, яка сталася 25 листопада 2018 року. Порушення Росією міжнародного права є неприйнятним. Європейський Союз, зокрема лідери ЄС під час зустрічі Європейської Ради, що відбулася у грудні, послідовно й неодноразово наголошували на тому, що Росія повинна негайно звільнити усіх незаконно затриманих українських моряків, повернути захоплені кораблі та забезпечити вільний прохід усіх суден через Керченську протоку.

Спочатку високопосадовці зустрінуться з органами влади та іншими зацікавленими сторонами у Києві. Пізніше відбудуться всеохопні дискусії з представниками місцевих та регіональних рад і адміністрацій, громадянського суспільства, наукових закладів та бізнесових кіл. Такі зустрічі буде проведено в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та навколишніх районах.

Візит відбуватиметься на фоні низки додаткових місій високого рівня з країн-членів ЄС. Він ґрунтуватиметься на результатах координаційних зустрічей з державами-членами та іншими міжнародними партнерами, що їх організувала Європейська Комісія в Брюсселі наприкінці 2018 року.

За результатами висновків, які отримає місія, ЄС проведе оцінку того, як посилити підтримку Приазов’я – зокрема, ґрунтуючись на чинних програмах та у співпраці з європейськими фінансовими інституціями.

Делегацію високого рівня очолять Томас Майр-Гартінг, Виконавчий директор  з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії, та Петер Ваґнер, керівник Групи підтримки України при Єврокомісії. До її складу також входитимуть представники низки інших департаментів Єврокомісії.

 

Довідкова інформація:

Європейський Союз разом зі своїми міжнародними партнерами бере активну участь у  поліпшенні ситуації в Керченській протоці та Азовському морі – особливо, після ескалації 25 листопада 2018 року та затримання 24-х українських моряків та їхніх суден. Він очікує на негайне звільнення усіх затриманих українських моряків та повернення захоплених кораблів, а також на вільний прохід для усіх суден через Керченську протоку.

Україна та Євросоюз провели численні переговори з цього питання, зокрема й на  найвищих рівнях. У  грудні 2018 року Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віце-президентка Єврокомісії Федеріка Моґеріні запросила Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Також це питання обговорювали учасники засідання Ради асоціації  між Україною та ЄС, що відбулося 17 грудня 2018 року під головуванням Моґеріні  та Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

ЄС вже надає значну допомогу регіону Приазов’я. Це відбувається, зокрема, в рамках таких програм: «U-LEAD з Європою» (підтримка децентралізації разом з державами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Швецією та Польщею, – що її реалізують GIZ та SIDA); Антикорупційна ініціатива ЄС (що її фінансують ЄС та Данія і впроваджує DANIDA) та Інвестиційна платформа сусідства. Платформа сприяє залученню інвестицій у, до прикладу, відновлення водопровідної мережі, очищення стічних вод та вуличне освітлення в Маріуполі. Вона також підтримує подібні проекти в Мелітополі та Бердянську. Новостворена програма з підтримки Євросоюзом сходу України (із загальною сумою 50 млн євро) також стосується цього регіону.

Європейський Союз повністю підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя.

 

........................

 

Senior EU mission to visit Azov Sea region on 27 January – 2 February

 

Media opportunities (updated):

What: press briefing of the EU Delegation (streamed live at https://www.facebook.com/donbaspublictv/)

WhereHalabuda Coworking space, 60, Architect Nilsen Street, Mariupol

When: 29 January, 18:30 – 19:15

Accreditation/contact: Julia Didenko, didenko@pravda.dn.ua, +38066 134 12 28

 

What: joint press point with the Mayor of Berdyansk

Where:  Berdyansk, City Council,  Yednosti square 2

When: 30 January, 17:30-18:00

Accreditation/contact: registration of media will be on spot

 

What: press point after the meeting with city authorities of Melitopol

Where:  Melitopol, 26 Chernyshevskoho Street

When: 1 February, 10:30-10:45

Accreditation/contact: registration of media will be on spot

 

For other media-related inquiries you can contact David Stulik,  Press Officer of the EU Delegation to Ukraine, +380964380324.

 

A high-level group of European Union officials will visit Ukrainian regions adjacent to the Azov Sea on 27 January - 2 February.

The main objective of this high-level EU mission is to assess the economic, social and political situation in the region, which has been severely affected by the Russian inspection regime in the Azov Sea, particularly after the escalation of 25 November 2018 in the Kerch Strait and the Azov Sea. Russia's violations of international law are unacceptable. The European Union, notably EU leaders at the European Council meeting in December, has consistently and repeatedly stressed that Russia must immediately release all illegally-detained Ukrainian seamen, return the seized vessels,  and ensure the free passage of all ships through the Kerch Strait.

The officials will first meet with the Ukrainian authorities and other stakeholders in Kyiv. In-depth discussions will then take place in Mariupol, Berdyansk, Melitopol, and the surrounding areas with local and regional administrations and councils, civil society representatives, members of the business community, and education institutions.

The visit, building on the results of coordination meetings with Member States and other international partners organised by the European Commission in Brussels at the end of 2018, takes place amid a number of additional high-level missions from EU Member States.

Based on the findings of this mission, the EU will assess how to intensify support for the Azov Sea region, including building on already ongoing programmes and in cooperation with European financial institutions.

The high-level delegation will be led by Mr Thomas Mayr-Harting, Managing Director for Europe and Central Asia in the European External Action Service, and Mr Peter Wagner, Director of the European Commission’s Support Group for Ukraine, and comprise representatives from several other European Commission departments.

Background:

The European Union, along with our its international partners, has been actively engaging to improve the situation in the Kerch Strait and the Azov Sea, particularly after the escalation of 25 November 2018 and the detention of 24 Ukrainian sailors and their vessels. It expects the immediate release of all detained Ukrainian sailors as well as return of the seized vessels and the free passage of all ships through the Kerch Strait.

Numerous talks between Ukraine and the EU and have been held on this issue, including at the highest levels. EU High Representative/Vice-President Federica Mogherini invited Foreign Minister Pavlo Klimkin to the Foreign Affairs Council of December 2018. The issue was also discussed in the EU-Ukraine Association Council of 17 December 2018, led by the High Representative/Vice President and Prime Minister Volodymyr Groysman.
Substantial EU support is already underway in the Azov Sea region via programmes such as “U-LEAD with Europe” (support to decentralization, together with its Member States Denmark, Estonia, Germany, Sweden and Poland, implemented by GIZ and SIDA), the EU Anti-Corruption Initiative (financed by the EU and Denmark and implemented by DANIDA) and the Neighbourhood Investment Platform. The latter fosters investments in, for example, rehabilitation of the water supply network, wastewater treatment and street lighting in Mariupol and similar projects in Melitopol and Berdyansk. The newly launched EU support programme for eastern Ukraine, totaling 50 million Euro, is also relevant for the region.


The European Union fully supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, and does not recognise the illegal annexation of Crimea and Sevastopol. 

Editorial Sections: