Delegation of the European Union to Ukraine

Публічна дискусія «Презентація результатів Громадського моніторингу окремих аспектів роботи митниці»

Київ, 14/06/2021 - 16:40, UNIQUE ID: 210614_12
Invitations for the press

English version is below

16 червня 2021 року Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) проведе публічну дискусію «Презентація результатів Громадського моніторингу окремих аспектів роботи митниці». Захід проводиться в межах проєкту «Підтримка Громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”» за сприяння Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network.

У Громадському моніторингу проаналізовано оцінки, очікування, думки та ставлення бізнесу, експертів, представників ділових та професійних об’єднань до нововведень на митниці (режим спільного транзиту, авторизований економічний оператор), нових цифрових продуктів митниці, стану прикордонної інфраструктури та сервісу на митниці, рівня корупції, а також підготовлено пропозиції основних стейкхолдерів щодо заходів із реформування митниці.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Публічна дискусія «Презентація результатів Громадського моніторингу окремих аспектів роботи митниці»

Де?

Онлайн, Платформа Zoom

Коли?

16 червня, 2021 р., 15:00 – 16:30

Учасники:

  • Оксана Кузяків, керівниця проєкту, виконавча директорка ІЕД
  • Андрій Бутін, старший науковий співробітник ІЕД
  • Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД
  • Віталій Киричук, віце-президент Волинської торгово-промислової палати, ГО «Агенція міжнародної співпраці»
  • Ілля Зібницький, Асоціація митних брокерів (tbc)

 

Мови заходу: українська

 

Акредитація для ЗМІ: Олена Рубанік, rubanik@ier.kyiv.ua або за телефоном +38 (097) 352 04 11

Посилання буде надіслано контактною особою зареєстрованим учасникам.

 

Довідкова інформація: Громадська ініціатива «За чесну та прозору митницю» це трирічна ініціатива Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, створена у 2018 році, яка сприяє успішній реалізації митної реформи та побудові ефективної та чесної митниці за допомогою постійного громадського моніторингу. Ініціатива існує за підтримки Європейського Союзу, Міжнародного фонду «Відродження» та Atlas Network. Учасниками є 26 ОГС та бізнес-асоціацій.

_____________

 

Public discussion

“Presentation of the results of public monitoring of certain aspects of customs work”

 

On June 16, the Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) will hold a public presentation of the results of the Public Monitoring of Certain Aspects of Customs Work. The event is part of the project "Support to the Public Initiative "For Fair and Transparent Customs" implemented by the IER with the assistance of the European Union and co-financed by the Renaissance Foundation and Atlas Network.

The Public Monitoring analysed assessments, expectations, opinions and attitudes of business, experts, representatives of business and professional associations concerning the innovations at customs (joint transit regime, authorised economic operator), new digital customs products, the state of border infrastructure and customs service, corruption level, as well as prepared proposals of key stakeholders for measures to reform customs.

 

Media representatives are warmly invited to attend

What?

Public discussion “Presentation of the results of public monitoring of certain aspects of customs work”

Where?

Online via ZOOM platform

When?

June 16, 2021, 15:00 – 16:30

Participants:

  • Oksana Kuziakiv, Project Manager, Executive Director of the IER
  • Iryna Fedets, Senior Research Fellow at the IER
  • Andriy Butin, Senior Research Fellow at the IER
  • Vitaliy Kyrychuk, Vice-President of the Volyn Chamber of Commerce and Industry, CSO “Agency for International Cooperation”
  • Ilya Zibnytsky, Association of Customs Brokers (tbc)

 

Working languages: Ukrainian

For media accreditation, please contact Olena Rubanik via e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua or phone: +38 (097) 352 04 11.

The link will be sent to the registered participants by the contact person.

 

Background information: The Civil Society Initiative “For Fair and Transparent Customs” is a three-year initiative created in 2018 and aimed at facilitating the successful implementation of customs reform and the construction of effective and fair customs through ongoing public monitoring. The Initiative is led by the Institute for Economic Research and Policy Consulting and co-funded by the European Union, International Renaissance Foundation, and Atlas Network. The Initiative includes 26 NGOs and business associations.

Editorial Sections:

Author