Delegation of the European Union to Ukraine

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

International positions

3-2020 Call for Contributions for the European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine) - Deadline for applications: Tuesday, 17 November 2020 at 17:00 (Brussels time)

Author: Strategic Communications - Publication date: 28/10/2020
Traineeships in Delegations

The deadline for submitting applications is 01/07/2020 at 18:00 Kyiv local time

Author: Strategic Communications - Publication date: 17/06/2020
Traineeships in Delegations

The deadline for submitting applications is 20 July 2020 at 18:00 Kyiv local time

Author: Strategic Communications - Publication date: 16/06/2020
MË SHUMË

Tenderët

Tenderët

The list below shows the expected calls for tenders for middle and low value contracts.

Author: Press and information team of the Delegation to UKRAINE - Publication date: 09/09/2016
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Ukraine

Author: Press and information team of the Delegation to UKRAINE - Publication date: 09/09/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË