Delegation of the European Union to Ukraine

Əlaqə

Delegation of the European Union to Ukraine


Nümayəndə heyətinin sədri: 
Matti Maasikas

Açılış saatları: 
09:00 – 17:30