Представництво Європейського Союзу в Україні

Спільна заява Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Зеленського за підсумками телефонної розмови

Brussels, 27/05/2021 - 18:11, UNIQUE ID: 210527_21
Press releases

English version is below:

Спільна заява Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Зеленського за підсумками їхньої телефонної розмови

В четвер Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Сторони обговорили зусилля України та ЄС у боротьбі з пандемією COVID-19 та її соціально-економічними наслідками, реформи, що тривають в Україні, а також співпрацю з метою подолання дестабілізаційних дій Росії, що продовжуються. ЄС продовжує надавати Україні міцну підтримку в усіх цих сферах.

Президенти погодилися щодо необхідності активізувати зусилля щодо забезпечення України необхідною кількістю вакцин, обговорили перспективи створення механізму ЄС щодо розподілу вакцин та відзначили роль ініціативи COVAX, у роботу якої Євросоюз робить значний внесок. Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів, аби відновити можливість непріоритетних подорожей для громадян України та ЄС.

Сторони обмінялися думками щодо ситуації на сході України та підтвердили свою прихильність повному виконанню Мінських домовленостей і роботі в рамках Нормандського формату. ЄС запевнив у своїй рішучій підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Євросоюз залишається повністю відданим своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією. Лідери обговорили створення Кримської платформи та домовилися про співпрацю в рамках цього формату.

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський відзначили спільні зобов'язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також привітали зусилля України щодо реалізації її європейських прагнень, зокрема шляхом постійної тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ.

Протягом останніх місяців Україна досягла значного прогресу на шляху реформ, попри дестабілізаційні дії Росії та серйозні економічні й соціальні наслідки пандемії COVID-19. Президенти погодилися, що реформи сприяють зміцненню стійкості України до цих викликів.

Президенти відзначили прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також висловили сподівання щодо початку консультацій з питань перегляду лібералізації торгівлі товарами в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі, а також оцінки досягнень цілей Угоди про асоціацію.

Вони також привітали прогрес, досягнутий у рамках виконання умов другого траншу макрофінансової допомоги, відзначивши необхідність подальшої роботи, зокрема у сфері судової реформи та боротьби з корупцією.

Президенти підтвердили свою готовність якомога швидше завершити технічні процедури з метою підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. Сторони високо оцінили співпрацю в питанні підготовки Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA), а також привітали рекомендації попередньої оцінювальної місії та погодилися розпочати здійснення оцінки на місці, щойно це дозволить епідеміологічна ситуація.

Сторони також обговорили зацікавленість України у долученні до Європейської зеленої угоди та допомозі ЄС у цьому питанні. Президенти домовились активізувати співпрацю, аби сприяти економічному відновленню та залучити інвестиції.

***

Joint statement by President von der Leyen and President Zelenskyy following their phone call

President of the European Commission Ursula von der Leyen and President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy spoke over the phone on Thursday.

They discussed Ukraine's and EU's efforts in fighting the coronavirus and its social and economic consequences, ongoing reform efforts in Ukraine and joint work to tackle the continued destabilising actions by Russia. Strong EU support for Ukraine continues in all these areas.

Both Presidents agreed on the need to step up efforts to provide the necessary vaccines to Ukraine, discussed the prospects of establishing the EU vaccine sharing mechanism and appreciated the role of COVAX, to which the EU significantly contributes. They agreed to continue working together in order to ensure a mutual recognition of digital certificates to resume non-essential travel for the Ukrainian and EU citizens.

They exchanged views on the situation in the east of Ukraine and reaffirmed the commitment to the full implementation of Minsk Agreements and to the Normandy Format as well as the EU's strong support for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity.   

The EU remains fully committed to its policy of non-recognition of illegal annexation of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation. The leaders discussed the launch of the Crimean Platform and agreed on cooperation in its framework.

President von der Leyen and President Zelenskyy recalled the joint commitment to strengthening the political association and economic integration of Ukraine with the EU and welcomed Ukraine's efforts to realize its European aspirations including through continued close cooperation to strengthen the rule of law and advance reforms.

Important progress on the reform path has been made by Ukraine over the past months despite Russia's destabilising actions and the severe economic and social impact of the COVID-19 pandemic. Both Presidents agreed that these reforms contributed to Ukraine's resilience in the face of those challenges.

The Presidents noted the progress in the implementation the Ukraine-EU Association Agreement and looked forward to starting the consultations on the review of trade liberalisation for goods under DCFTA, and the review of the achievements of the objectives of the Association Agreement.

They also welcomed the progress achieved towards the second tranche of the macro financial assistance, with more work still to be done, notably in the area of judiciary reforms and fight against corruption.

Both Presidents confirmed their readiness to finalise technical procedures for the signature of the  Common Aviation Area Agreement as soon as possible. They appreciated cooperation in preparing Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAA), welcomed the recommendations of the pre-assessment mission and agreed to proceed to the on-site once the epidemiological situation allows.

They also discussed Ukraine's interest to be involved in the European Green Deal and EU's assistance in this regard. Both Presidents agreed to step up cooperation to support economic recovery and investments.

Редакторські розділи:

Автор