Представництво Європейського Союзу в Україні

Центр прав людини ZMINA презентує доповідь про тиск на громадських активістів у 2021 році

Київ, 23/04/2021 - 09:03, UNIQUE ID: 210423_3
Invitations for the press

English version is below

27 квітня, о 12:00 відбудеться онлайн-пресконференція «Напади і тиск на громадських активістів: як змінюється ситуація з початку року?» у ZOOM та на Facebook-сторінці Центру прав людини ZMINA. Захід організований у межах проєкту «Підвищення ролі та захисту правозахисників в Україні», що фінансується ЄС.

Під час заходу ZMINA презентує моніторингову доповідь щодо переслідувань та викликів, з якими громадські активісти і правозахисники стикалися у першому кварталі 2021 року.

Учасники брифінгу наведуть статистику випадків тиску та переслідувань активістів з початку 2021 року, поінформують про найрезонансніші випадки за цей період та перебіг розслідувань у цих справах. Також будуть окреслені поточні тренди, що характеризують активізм та правозахист в Україні.

 

            Запрошуємо представників ЗМІ до участі

 

Що? Презентація доповіді щодо переслідувань активістів і правозахисників у першому кварталі 2021 року

             Де? У ZOOM та на Facebook-сторінці Центру прав людини ZMINA

             Коли? 27 квітня о 12:00

 

Спікери:

  • Анастасія Москвичова, дослідниця Центру прав людини ZMINA;
  • Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини ZMINА;
  • Роман Ратушний, голова ініціативи «Захистимо Протасів Яр»;
  • Олег Альохін, голова Асоціації ЛГБТ «ЛІГА» ;
  • Наталія Оніпко, голова благодійного фонду «Запорука».

 

           Модераторка – Людмила Янкіна, координаторка проектів Центру прав людини ZMINA.

 

Мова заходу: українська з синхронним перекладом на англійську всередині ZOOM. Трансляція заходу буде доступна на фейсбук-сторінці ZMINA українською мовою та англійською згодом у записі на каналах ZMINA.

Реєстрація для участі у ZOOM: https://forms.gle/bDwf3ECqoB7XsCgX7 Зареєстровані учасники отримають посилання на Zoom-кімнату на електронну адресу, вказану під час реєстрації

 

Додаткова інформація: Ірина Іванченко 099 772 56 67, ii@humanrights.org.ua

 

Додаткова інформація: Проєкт «Підвищення ролі та захисту правозахисників в Україні» реалізується Центром прав людини ZMINA у партнерстві з Нідерландським Гельсінським комітетом за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт зосереджується на правовому та оперативному захисті та підтримці правозахисників і антикорупційних активістів в Україні, підтримці позитивної ролі правозахисників у суспільстві та налагодженні зв’язків між ними, збільшенні кількості ефективних розслідувань нападів на правозахисників та активістів тощо. Проєкт триває з 2019 року до 2022 року.

______________

 

ZMINA Human Rights Centre will present its report on pressure on civil society activists in 2021

 

On 27 April 12:00 an online press conference “Attacks and pressure on civil society activists: how has the situation changed since the beginning of the year?” will take place on ZOOM and the Facebook page of the ZMINA Human Rights Centre. The event is organised within the EU-funded project “Increasing the Role and Protection of Human Rights Defenders in Ukraine”.

During the event, ZMINA will present a monitoring report outlining the challenges and pressure activists and human rights defenders faced during the first quarter of 2021.

The briefing participants will cite statistics of cases of pressure as well as persecution of activists since the beginning of 2021; inform about high-profile cases during this period and the progress of investigations into these cases. Current trends that characterise activism and efforts to promote and sustain human rights in Ukraine will also be outlined.

 

We invite media representatives to participate

 

What? Presentation of report on persecution of activists and human rights defenders in the first quarter of 2021

Where? On ZOOM and Facebook page of the ZMINA Human Rights Centre

When? at 12:00 on 27 April

 

Speakers:

Anastasiya Moskvychova, researcher at the ZMINA Human Rights Centre

● Tetiana Pechonchyk, Chair of the Board of ZMINA Human Rights Centre

Roman Ratushnyy, head of “Let’s Protect Protasiv Yar” initiative

● Oleh Alyokhin, Chair of LGBT Association “LIGA”

Natalia Onipko, head of Charitable Foundation “Zaporuka”

 

Moderator: Liudmyla Yankina, project coordinator at the ZMINA Human Rights Centre.

 

Language of event: Ukrainian with simultaneous interpretation into English on ZOOM. The event will be livestreamed on the Facebook page of ZMINA in Ukrainian and event recording in English will soon be available on ZMINA channels.

ZOOM registration link: https://forms.gle/bDwf3ECqoB7XsCgX7  Registered participants will receive a link to Zoom room to the e-mail address indicated during registration

 

For more information, please contact Iryna Ivanchenko at  +38 099 772 56 67, ii@humanrights.org.ua

 

Background information: The project “Increasing the Role and Protection of Human Rights Defenders in Ukraine” is implemented by the ZMINA Human Rights Centre in partnership with the Netherlands Helsinki Committee with the financial support of the European Union. The project focuses on legal and operational protection and support for human rights defenders and anti-corruption activists in Ukraine, enhancement the positive role of human rights defenders in society and formation of links between them, increase in the number of effective investigations into attacks on human rights defenders and activists, and more. The project lasts from 2019 to 2022.

Редакторські розділи:

Автор